Μαθήματα

Ανακοινώσεις

17.10.2018
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Εγγραφή στο εργαστήριο

Η εγγραφή στο εργαστήριο θα πραγματοποιείται έως την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 11.00-17.00 στο γραφείο 1.1.2 (1ος όροφος, Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων). Κατά την εγγραφή τους οι φοιτητές θα παραλάβουν και τον εργαστηριακό οδηγό του μαθήματος.

28.06.2018
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Βαθμολογία Επί Πτυχίω Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

28.06.2018
Ιατρική Aπεικόνιση και Ψηφιακή Eπεξεργασία Ιατρικής Eικόνας
Βαθμολογία Εαρινής Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

28.06.2018
Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας
Βαθμολογία Εαρινής Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

15.06.2018
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Επί πτυχίω εξέταση "Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων"

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου στις 15:00, στην αίθουσα 1.1.29 (Παλαιά Κτήρια Ηλεκτρολόγων).