Μαθήματα

Ανακοινώσεις

28.06.2018
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Βαθμολογία Επί Πτυχίω Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

28.06.2018
Ιατρική Aπεικόνιση και Ψηφιακή Eπεξεργασία Ιατρικής Eικόνας
Βαθμολογία Εαρινής Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

28.06.2018
Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας
Βαθμολογία Εαρινής Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

15.06.2018
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Επί πτυχίω εξέταση "Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων"

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου στις 15:00, στην αίθουσα 1.1.29 (Παλαιά Κτήρια Ηλεκτρολόγων).

28.05.2018
Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας
Υποβολή και παρουσίαση τεχνήματος

Η παρουσίαση των τεχνημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/06, στις 15:00, στο Αμφ. 1 (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων). Ο υπεύθυνος επικοινωνίας κάθε ομάδας θα πρέπει μέχρι την Κυριακή 03/06 να αναρτήσει στην ενότητα Εργασίες ένα αρχείο όπου θα περιγράφεται σύντομα η μορφή του τεχνήματος που έχει επιλέξει να υλοποιήσει η ομάδα του. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναρτήσει στην ενότητα Εργασίες το τελικό αρχείο του τεχνήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Κυριακή 10/06.