Στόχος μας να μετατρέψουμε την τεχνολογία αιχμής σε καινοτομία στην Υγεία

 • IEEE Open Journal of Antennas and Propagation

  Antennas and Propagation Open Journal cover

  Editor-in-Chief: Konstantina S. Nikita

 • Handbook of Biomedical Telemetry

  Book

  Editor: Konstantina S. Nikita
  Publisher: Wiley - IEEE Press

 • Calculate your risk of developing Type 2 Diabetes

  Citizen Tool

  A new tool developed within the framework of the MOSAIC project

 • Demo

  Διαχείριση Σακχαρώδους Διαβήτη και Παχυσαρκίας

 • Demo

  Καρδιαγγειακές Παθήσεις

 • Demo

  Κινητή Υγεία

 • Demo

  Υπολογιστική και Γνωσιακή Νευροεπιστήμη

 • Demo

  Ευφυή Συστήματα Υγείας