Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας

Σχολή: ΗΜΜΥ • Εξάμηνο: 8 • Διδάσκοντες: Δ. Κουτσούρης, Κ. Νικήτα, Γ.Ματσόπουλος

Δεδομένα υγείας, πληροφορία και γνώση. Ανάλυση δεδομένων υγείας. Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Ανταλλαγή πληροφορίας υγείας. Κανονισμοί και πρότυπα για δεδομένα υγείας. Αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων υγείας. Tεχνολογία κινητών επικοινωνιών και κινητή υγεία. Αποδεικτική ιατρική και κλινικές οδηγίες. Συμμετοχική, ακριβής και εξατομικευμένη ιατρική. Διαχείριση νόσου και αρχεία νόσου. Στρατηγικές βελτίωσης ποιότητας. Ασφάλεια ασθενούς και τεχνολογίες πληροφορικής. Τηλεϊατρική. Πληροφορική απεικόνισης. Βιοπληροφορική. Πληροφορική δημόσιας υγείας. Συνεχές φάσμα διασυνδεδεμένης υγείας- πρόληψη σε οξείες και χρόνιες ασθένειες. Χρήση υπολογιστικού νέφους και ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Ανακοινώσεις

25.02.2021
Εισαγωγική τηλε-διάλεξη

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, στις 15:15, θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική τηλε-διάλεξη για το μάθημα «Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας». Η τηλε-διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Η σύνδεση στην πλατφόρμα Microsoft Teams του μαθήματος πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού "lahcqpa". Οδηγίες για τη σύνδεση των σπουδαστών στην πλατφόρμα υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο, στο αρχείο "Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για φοιτητές". http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλε-διάλεξη κάνοντας "join" στην τρέχουσα κλήση στο κανάλι "General". Οι ανακοινώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.

28.06.2018
Βαθμολογία Εαρινής Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

28.05.2018
Υποβολή και παρουσίαση τεχνήματος

Η παρουσίαση των τεχνημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/06, στις 15:00, στο Αμφ. 1 (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων). Ο υπεύθυνος επικοινωνίας κάθε ομάδας θα πρέπει μέχρι την Κυριακή 03/06 να αναρτήσει στην ενότητα Εργασίες ένα αρχείο όπου θα περιγράφεται σύντομα η μορφή του τεχνήματος που έχει επιλέξει να υλοποιήσει η ομάδα του. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναρτήσει στην ενότητα Εργασίες το τελικό αρχείο του τεχνήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Κυριακή 10/06.

14.05.2018
Αναβολή και επαναπρογραμματισμός παρουσιάσεων 16ης Μαΐου

Λόγω της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών στις 16 Μαΐου, οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις εργασιών της αντίστοιχης ημέρας αναβάλλονται. Οι εξ αναβολής παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Μαΐου, στις 15:15, στην αίθουσα 001 (Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων).

04.05.2018
Παρουσίαση εξαμηνιαίων εργασιών

Η παρουσίαση των εξαμηνιαίων εργασιών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στις 09/05, 16/05, 23/05, 30/05. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της κάθε ομάδας, όπως περιγράφεται στο αρχείο περί αξιολόγησης στην ενότητα Έγγραφα, θα πρέπει μέχρι την Κυριακή 06/05 να δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω του mycourses, στην ενότητα Ομάδες την ημέρα παρουσίασης που έχει επιλεγεί από την ομάδα του, σύμφωνα με την αντιστοιχία: 09/05: Ημέρα Παρουσίασης 1 16/05: Ημέρα Παρουσίασης 2 23/05: Ημέρα Παρουσίασης 3 30/05: Ημέρα Παρουσίασης 4 Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα ανακοινωθεί την Τρίτη 08/05.