Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Σχολή: ΗΜΜΥ • Εξάμηνο: 6 • Διδάσκοντες: Δ. Κουτσουρης, Κ.Σ. Νικήτα

Βασικές τεχνικές απεικόνισης και επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων. Τηλεϊατρική επειγόντων περιστατικών. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος-Τεχνολογίες για την υλοποίησή του. Ρομποτική Χειρουργική-Σύστημα Da Vinci. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για τερματικές συσκευές κινητών επικοινωνιών. Εικονική εξομοίωση ακτινο-θεραπευτικής αγωγής-Το λογισμικό εξομοίωσης Γαληνός. Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων Dicom με τη χρήση MATLAB.

Ανακοινώσεις

25.02.2021
Έναρξη εγγραφών στο "Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας" Aκαδ. Έτος 2020-2021

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό μάθημα του 6ου εξαμήνου «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας» θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://mycourses.ntua.gr/, από τη Δευτέρα 22/2/2021 μέχρι και την Τετάρτη 3/3/2021. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής απαιτείται, εκτός από την εγγραφή στο μάθημα, και η εγγραφή σας στην ομάδα "Τμήμα 1" ή "Τμήμα 2", μέσω του μενού «Εργαλεία/Ομάδες»,στο http://mycourses.ntua.gr/. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με τη χρήση του εργαλείου τηλεκπαίδευσης Microsoft Teams. Οι φοιτητές θα μπορούν να συνδεθούν στην ομάδα του μαθήματος με τη χρήση του κωδικού: rkqgccr. - Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο «Έγγραφα». - Οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα δημοσιεύονται στο http://mycourses.ntua.gr/. Συνιστάται στους φοιτητές να ελέγξουν ότι λαμβάνουν κανονικά τις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο http://mycourses.ntua.gr/. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες χρήσης του mycourses είναι διαθέσιμες στο http://www.noc.ntua.gr, στην ενότητα «Υπηρεσία: Ιστοσελίδες Μαθημάτων».