Ιατρική Aπεικόνιση και Ψηφιακή Eπεξεργασία Ιατρικής Eικόνας

Σχολή: ΗΜΜΥ • Εξάμηνο: 8 • Διδάσκοντες: Δ. Δ. Κουτσύρης, Κ.Σ. Νικήτα

Εισαγωγή στα ιατρικά απεικονιστικά συστήματα. διαγνωστικοί υπέρηχοι: τεχνικές υπερηχογραφίας, κλινικές εφαρμογές. Υπολογιστική τομογραφία ακτίνων Χ: βασικές αρχές τομογραφικής απεικόνισης, μέθοδοι ανακατασκευής, συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός: φυσικές αρχές, παλμικές ακολουθίες, διαδικασίες χαλάρωσης, τεχνικές συλλογής και ανακατασκευής εικόνας, συστήματα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, θέματα ασφαλείας. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: βασικές αρχές, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ανίχνευση ακτινοβολίας, αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Τηλεϊατρικη. Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) στην ιατρική. Εφαρμογές ρομποτικής στην ιατρική.

Ανακοινώσεις

25.02.2021
Οδηγίες συμμετοχής στις διαλέξεις του μαθήματος

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το μάθημα "Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας" θα πραγματοποιείται την Πέμπτη, 15:00-18:00, με τηλεδιάλεξη μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams και της πλατφόρμας ΔΗΛΟΣ. Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή Microsoft Teams, παρακαλούμε διαβάστε το αρχείο "Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για φοιτητές" στον υπερσύνδεσμο http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide . Εφόσον έχετε συνδεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή Teams, μπορείτε να συνδεθείτε με την ομάδα του μαθήματος χρησιμοποιώντας τον κωδικό σύνδεσης "r0mt1be". Στη συνέχεια, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεδιάλεξη κάνοντας join στην τρέχουσα κλήση στο κανάλι "General". Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021. Οι ανακοινώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.

28.06.2018
Βαθμολογία Εαρινής Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

02.05.2018
Εξέταση σε περιβάλλον Matlab 08.05.2018

Η εξέταση σε περιβάλλον Matlab θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, 17.00-19.00, στην αίθουσα ΔΕΠΥ Α (1ος όροφος Κτηρίου Η/Υ). Οδηγίες εξέτασης: - Η συμμετοχή στην εξέταση αφορά μόνο τους προπτυχιακούς φοιτητές, είναι προαιρετική και συνυπολογίζεται με μία μονάδα bonus στην τελική βαθμολογία. - Είναι υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας/φοιτητικού πάσου ή άλλου επίσημου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά σας. - Η εξέταση είναι ατομική. Σε κάθε υπολογιστή θα εργάζεται υποχρεωτικά μόνο ένας φοιτητής και απαγορεύεται ρητώς συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. - Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση έντυπων σημειώσεων. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η χρήση ηλεκτρονικών αρχείων τα οποία είχατε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια των ενισχυτικών ασκήσεων. Αντίθετα, ενδείκνυται η χρήση του περιβάλλοντος βοήθειας του Matlab (Help-->Product Help) για πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη και εκτέλεση των εντολών. - Τα αρχεία που θα ζητώνται στην εκφώνηση θα υποβάλλονται, με τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου, ηλεκτρονικά στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses. Η υποβολή θα γίνει πριν την αποχώρηση από τον τόπο της εξέτασης και με προθεσμία υποβολής 08.05.2018 και ώρα 19.00.

20.04.2018
5η ενισχυτική εξάσκηση σε περιβάλλον Matlab

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη ενισχυτική εξάσκηση σε περιβάλλον Matlab στην αίθουσα ΔΕΠΥ Α (1ος όροφος Κτηρίου Η/Υ).

18.03.2018
2η ενισχυτική εξάσκηση σε περιβάλλον Matlab

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενισχυτική εξάσκηση σε περιβάλλον Matlab στην αίθουσα ΔΕΠΥ Α (1ος όροφος Κτηρίου Η/Υ). Το υλικό για την εξάσκηση έχει αναρτηθεί στην ενότητα Έγγραφα.