Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση

Σχολή: ΕΜΦΕ • Εξάμηνο: 8 • Διδάσκοντες: Δ. Κουτσουρης, Κ.Σ. Νικήτα

Εισαγωγή στα ιατρικά απεικονιστικά συστήματα. διαγνωστικοί υπέρηχοι: τεχνικές υπερηχογραφίας, κλινικές εφαρμογές. Υπολογιστική τομογραφία ακτίνων Χ: βασικές αρχές τομογραφικής απεικόνισης, μέθοδοι ανακατασκευής, συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός: φυσικές αρχές, παλμικές ακολουθίες, διαδικασίες χαλάρωσης, τεχνικές συλλογής και ανακατασκευής εικόνας, συστήματα απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, θέματα ασφαλείας. Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων: βασικές αρχές, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ανίχνευση ακτινοβολίας, αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας, κλινικές εφαρμογές, θέματα ασφαλείας. Τηλεϊατρικη. Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR) στην ιατρική. Εφαρμογές ρομποτικής στην ιατρική.