Μαθήματα

Ανακοινώσεις

23.10.2019
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Έναρξη εργαστηρίων

Το 1ο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 στην αίθουσα ΔΕΠΥ Α στον 1ο όροφο του Κτιρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ώρες 16:00-19:00. Τα εργαστήρια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στην ενότητα "Πρόγραμμα".

15.10.2019
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Εγγραφή στο εργαστήριο

Η εγγραφή στο εργαστήριο θα πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 12.00-17.00 στο γραφείο 1.1.2 (1ος όροφος, Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων). Κατά την εγγραφή τους οι φοιτητές θα παραλάβουν και τον εργαστηριακό οδηγό του μαθήματος.

17.10.2018
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Εγγραφή στο εργαστήριο

Η εγγραφή στο εργαστήριο θα πραγματοποιείται έως την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 11.00-17.00 στο γραφείο 1.1.2 (1ος όροφος, Παλιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων). Κατά την εγγραφή τους οι φοιτητές θα παραλάβουν και τον εργαστηριακό οδηγό του μαθήματος.

28.06.2018
Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων
Βαθμολογία Επί Πτυχίω Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".

28.06.2018
Ιατρική Aπεικόνιση και Ψηφιακή Eπεξεργασία Ιατρικής Eικόνας
Βαθμολογία Εαρινής Εξεταστικής 2018

H βαθμολογία του μαθήματος είναι διαθέσιμη στο mycourses, στην Ενότητα "Έγγραφα".