Μαθήματα

Ανακοινώσεις

25.02.2021
Μικροκύματα
Διαδικτυακά μαθήματα, εαρινό εξάμηνο 2021

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Μicrosoft Teams τις ημέρες και ώρες του ωρολογίου προγράμματος, δηλαδή ως ακολούθως: Τετάρτη 10:45-12:30 και Πέμπτη 11:45-14:30 Μπορείτε να συνδέεστε με τον κωδικό q0coomy στην ομάδα "Microwaves". Εναρκτήρια διάλεξη την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 στις 10:45. Oι ανακοινώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.

25.02.2021
Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Έναρξη εγγραφών στο "Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας" Aκαδ. Έτος 2020-2021

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό μάθημα του 6ου εξαμήνου «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας» θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://mycourses.ntua.gr/, από τη Δευτέρα 22/2/2021 μέχρι και την Τετάρτη 3/3/2021. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής απαιτείται, εκτός από την εγγραφή στο μάθημα, και η εγγραφή σας στην ομάδα "Τμήμα 1" ή "Τμήμα 2", μέσω του μενού «Εργαλεία/Ομάδες»,στο http://mycourses.ntua.gr/. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με τη χρήση του εργαλείου τηλεκπαίδευσης Microsoft Teams. Οι φοιτητές θα μπορούν να συνδεθούν στην ομάδα του μαθήματος με τη χρήση του κωδικού: rkqgccr. - Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής που έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο «Έγγραφα». - Οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα δημοσιεύονται στο http://mycourses.ntua.gr/. Συνιστάται στους φοιτητές να ελέγξουν ότι λαμβάνουν κανονικά τις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο http://mycourses.ntua.gr/. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες χρήσης του mycourses είναι διαθέσιμες στο http://www.noc.ntua.gr, στην ενότητα «Υπηρεσία: Ιστοσελίδες Μαθημάτων».

25.02.2021
Τεχνολογίες Κινητής & Ηλεκτρονικής Υγείας
Εισαγωγική τηλε-διάλεξη

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, στις 15:15, θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική τηλε-διάλεξη για το μάθημα «Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας». Η τηλε-διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Η σύνδεση στην πλατφόρμα Microsoft Teams του μαθήματος πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού "lahcqpa". Οδηγίες για τη σύνδεση των σπουδαστών στην πλατφόρμα υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο, στο αρχείο "Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για φοιτητές". http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλε-διάλεξη κάνοντας "join" στην τρέχουσα κλήση στο κανάλι "General". Οι ανακοινώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.

25.02.2021
Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική
Έναρξη Μαθημάτων

Το μάθημα της Τρίτης 23/02 (Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Οι οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/document/d/1_IQf7tWQk_Q4chaAl4O5DoD0jClRgKjYxmPdNV7DIHY/edit O κωδικός του μαθήματος είναι: 6ywugk4. Η διάλεξη θα ξεκινήσει στις 12:45 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου. Παρακαλείσθε να εγγραφείτε άμεσα στο Microsoft Teams καθώς η πληθώρα νέων εγγραφών μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις και προβλήματα στην εγγραφή σας. Οι ανακοινώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.

25.02.2021
Ιατρική Aπεικόνιση και Ψηφιακή Eπεξεργασία Ιατρικής Eικόνας
Οδηγίες συμμετοχής στις διαλέξεις του μαθήματος

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το μάθημα "Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας" θα πραγματοποιείται την Πέμπτη, 15:00-18:00, με τηλεδιάλεξη μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams και της πλατφόρμας ΔΗΛΟΣ. Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή Microsoft Teams, παρακαλούμε διαβάστε το αρχείο "Οδηγίες χρήσης Microsoft Teams για φοιτητές" στον υπερσύνδεσμο http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide . Εφόσον έχετε συνδεθεί επιτυχώς στην εφαρμογή Teams, μπορείτε να συνδεθείτε με την ομάδα του μαθήματος χρησιμοποιώντας τον κωδικό σύνδεσης "r0mt1be". Στη συνέχεια, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεδιάλεξη κάνοντας join στην τρέχουσα κλήση στο κανάλι "General". Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021. Οι ανακοινώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.