Έργα

Completed
Rational Assessment of Health Effects Related to the Use of Mobile Phones

Τυποποίηση διαδικασιών πειραματικής και υπολογιστικής δοσιμετρίας για την εκτίμηση της έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τερματικών συσκευών κινητής επικοινωνίας. Σχεδίαση συσκευών με στόχο την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του ανθρώπινου κεφαλιού σε ακτινοβολία.

Completed
Αύξηση της Διαγνωστικής και Διαχειριστικής Δυνατότητας Εικόνων Αξονικής Τομογραφίας με Χρήση Εξελιγμένων Μεθόδων Η/Υ

Ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση εικόνων αξονικής τομογραφίας και την υποστήριξη της διάγνωσης σε συμπαγή όργανα της κοιλίας με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.Υποστήριξη δυνατοτήτων τηλεματικής συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών του λογισμικού.

Completed
Biomedical Effects of Electromagnetic Fields

Μελέτη των επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην υγεία του ανθρώπου, με έμφαση στη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ιατρική.

Completed
Virtual Simulation and Treatment via Telematics Applications in Clinical Radiooncology (VIRTUOSO)

Ανάπτυξη τηλεματικών συνιστωσών για ενσωμάτωση σε σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας. Τηλεματική μεταφορά δεδομένων ασθενούς και τηλεσυνεργασία μεταξυ ακτινο-ογκολογικών κέντρων για σχεδιασμό ακτινοθεραπείας με χρήση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας.

Completed
Optimization of Mobile Phone Antenna and Device Structure to Minimize the Exposure of Human Head

Σχεδίαση ειδικού τύπου κεραίας και συσκευής φορητού τηλεφώνου ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση του κεφαλιού του χρήστη σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Εφαρμογή εξελιγμένων αριθμητικών μεθόδων προσομοίωσης, σε συνδιασμό με μετρήσεις σε ομοιώματα βιολογικών ιστών.

Completed
Electromagnetic Dosimetry for Mobile Communications Equipment, Cellular Phones Standard (CEPHOS)

Καθορισμός διαδικασιών για την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Ευρωπαϊκή τυποποίηση της εκτίμησης ηλεκτρομαγνητικής έκθεσης με χρήση υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων.