Νέα

03/10/2022
Professor Konstantina Nikita is the 21st Editor-in-Chief in IEEE TAP's over 70-year history

22/09/2022
Professor Konstantina Nikita has been appointed Global Chair of the University of Bath for the academic year 2022-23.

06/09/2022
New article titled "Long Short-term Memory–Based Prediction of the Spread of Influenza-Like Illness Leveraging Surveillance, Weather, and Twitter Data: Model Development and Validation" published in the Journal of Medical Internet Research.

11/07/2022
Biotech Day 2022 was completed with the announcement of four awards

05/07/2022
NTUA BioTech Day 2022 will take place on July 6, at 3 pm, via Webex

21/06/2022
NTUA alumni gave inspiring talks in a series of events that took place in May

11/04/2022
Konstantina Nikita spoke about the enabling role and the challenges of big data in healthcare at the Delphi Economic Forum, that took place on April 6-9, 2022

07/04/2022
A new review article titled "Next-Generation Healthcare: Enabling Technologies for Emerging Bioelectromagnetics Applications" published in the IEEE Open Journal of Antennas and Propagation

06/12/2021
Η τεχνητή νοημοσύνη και η Ελλάδα στη μάχη κατά της πανδημίας

29/11/2021
Ξεκινάει η πρώτη ερευνητική μελέτη με συμμετέχοντες νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19, που έχει στόχο την εξεύρεση δεικτών υψηλής προγνωστικής αξίας της εξέλιξης της νόσου.