Νέα

10/09/2020
Paper by D. Karagiannis and K. S. Nikita receives the Best Poster Award in the IEEE SmartIoT 2020 Conference, Beijing, China.

04/08/2020
Οι φοιτητές του μαθήματος "Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας" εκπόνησαν υψηλού επιπέδου εργασίες σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών για την ψηφιακή υγεία

28/07/2020
A new article titled "Carotid Wall Longitudinal Motion in Ultrasound Imaging: An Expert Consensus Review" has been published in Ultrasound in Medicine & Biology

11/07/2020
Sevastianos Chatzistergos will defend his PhD Thesis, titled "Development of Mammographic Image Processing Methods, Based on Local Morphological Characteristics, for Computer Aided Diagnosis", on July 13, 2020, at 12:00

22/06/2020
Professor Michmizos presented his team's work in the neuromorphic research field in an online event that was held on June 9th.

05/06/2020
A new article titled “AI and Medical Imaging Informatics: Current Challenges and Future Directions” has been published in the IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

07/05/2020
PhD candidate Dimitris Karagiannis awarded with Fulbright Foundation Scholarship in order to conduct research at the Intelligent and Connected Systems Lab in the Department of Electrical Engineering at Columbia University, USA.

22/04/2020
A new article titled “Motion synchronisation patterns of the carotid atheromatous plaque from B-mode ultrasound” has been accepted for publication in Nature Scientific Reports.

16/04/2020
SMARTY is a Self-Assessment and Monitoring Tool for COVID-19 based on Audio Records and Artificial Intelligence

16/04/2020
Students are participating in several projects with the aim of crafting solutions that could help in tackling the COVID-19 crisis.