Νικόλαος Καρακατσάνης

Παρούσα Θέση
Ερευνητής, Johns Hopkins University, HΠΑ.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece