Μάριος Σκευοφύλακας

Παρούσα Θέση
Senior data scientist, Thomson Reuters, Λονδίνο.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece