Μαρία Αθανασίου


2.1.26

Η Μαρία Αθανασίου ελαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2015. Αυτή τη στιγμή εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας, της σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ. Η ερευνά της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων και της διαχείρισης του Σακχαρώδους Διαβήτη.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μηχανική μάθηση, βαθιά μάθηση, μοντελοποίηση φυσιολογικών συστημάτων, πολυκλιμακωτή μοντελοποίηση, συστήματα ελέγχου, διαχείριση διαβήτη