Καλλιόπη Δαλακλείδη


1.1.2

H Καλλιόπη B. Δαλακλείδη γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1980. Έλαβε το Δίπλωμα της από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2005. Έπειτα, εργάστηκε ως μηχανικός γνώσης για την αυτόματη εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας από οπτικοακουστικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BOEMIE ως μέλος του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2011, ασχολείται ερευνητικά με την υλοποίηση γενετικών αλγορίθμων και τη μαθηματική μοντελοποίηση του μεταβολισμού της γλυκόζης για τη διάγνωση και θεραπεία του διαβήτη και των επιπλοκών του. Από το 2012, εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στην κατεύθυνση της κατανόησης του μηχανισμού εκδήλωσης του Σακχαρώδους Διαβήτη και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών του, με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιολόγηση υπολογιστικών μοντέλων για την υποστήριξη της λήψης ιατρικών αποφάσεων για την καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του. Ταυτόχρονα, συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων, Ιατρική Απεικόνιση, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), και μέλος του IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) .

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, γενετικοί αλγόριθμοι, μαθηματικά μοντέλα του μεταβολισμού της γλυκόζης, πληροφοριακά συστήματα για την πρόγνωση και τη διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), και μέλος του IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS)