Αιμιλία Γαστουνιώτη

Παρούσα Θέση
Μεταδιδάκτωρ Ερευνήτρια, Τμήμα Ραδιολογίας, Σχολή Ιατρικής, University of Pennsylvania, ΗΠΑ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ανάλυση και επεξεργασία σήματος και βιοιατρικής εικόνας, Μηχανική Μάθηση , Υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης κλινικής διάγνωσης και επιλογής θεραπείας

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
Member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society (UFFC), Member of the Technical Chamber of Greece