Ευθύμιος Ντάσης

Παρούσα Θέση
Regional Program Development Officer, Southern Africa, International Relief and Development (IRD) Organization.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece