Το άρθρο με τίτλο "Comparison of machine learning approaches towards assessing the risk of developing Cardiovascular disease as a long-term diabetes complication" θα δημοσιευτεί στο περιοδικό IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

Το άρθρο των Κ. Ζαρκογιάννη, Μ. Αθανασίου, Α. Θανοπούλου, Κ. Νικήτα, με τίτλο "Comparison of machine learning approaches towards assessing the risk of developing Cardiovascular disease as a long-term diabetes complication" θα δημοσιευτεί στο περιοδικό IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.