Δημοσίευση του άρθρου με τίτλο "Fused man-machine classification schemes to enhance diagnosis of breast microcalcifications" στο Ειδικό Τεύχος του περιοδικού Measurement Science and Technology

Το άρθρο των Γιάννη Ανδρεάδη, Σεβαστιανού Χατζηστέργου, Γιώργου Σπύρου, και Κωνσταντίνας Νικήτα, με τίτλο "Fused man-machine classification schemes to enhance diagnosis of breast microcalcifications" θα δημοσιευτεί στο ειδικό τεύχος του περιοδικού Measurement Science and Technology.