Διπλωματικές Εργασίες

  2020


 • Καλαφάτης Ελευθέριος, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Παιχνιδιού Σοβαρού Σκοπού για το Σύνδρομο της Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας, ΕΜΠ, 2020.
 • Λιαπάτης Ορφέας, Σχεδίαση Βιοσυμβατών Κεραιών για Χρήση σε Εμφυτεύματα Αμφιβληστροειδούς, ΕΜΠ, 2020.
 • 2019


 • Ζιώγα Ελένη, Ανάπτυξη Διορμονικού Ελεγκτή Γλυκόζης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2019.
 • Κουντούρης Γιώργος, Ανάπτυξη Διορμονικού Ελεγκτή Γλυκόζης βασισμένου σε Προβλεπτικό Έλεχγο για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2019.
 • Νεφέλη Μπουντούνη, Σχεδιασμός και ανάπτυξη παιχνιδιού σοβαρού σκοπού με χρήση Οντολογίας, με Στόχο τη Διατροφική Εκπαίδευση, ΕΜΠ, 2019.
 • 2018


 • Καλαβρυτινός Χαράλαμπος, Άδραγμα μέσω Ρομποτικού Τηλεχειρισμού Βασισμένου σε Ηλεκτροεγκεφαλογραφικά Σήματα, ΕΜΠ, 2018.
 • Κούκιος-Πανόπουλος Σωτήριος, Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Περιεχόμενης Ποσότητας Υδατανθράκων στα Λαμβανόμενα Γεύματα από Φωτογραφικά Στιγμιότυπα, ΕΜΠ, 2018.
 • Σταμουλάκατος Αναστάσιος, Εκτίμηση του Βαθμού Τυχαιότητας ή Συσχέτισης Δομών της Αθηρωματικής Πλάκας με Χρήση του Επιπέδου Αιτιότητας και Ταξινόμηση της Συμπτωματικότητάς της, ΕΜΠ, 2018.
 • Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ, Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος για την αναγνώριση καθιστικής στάσης, ΕΜΠ, 2018.
 • 2017


 • Αγγελούδη Ειρήνη, Γιαννούκου Αικατερίνη, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πρωτότυπων Μηχανισμών Παιχνιδοποίησης για την Εκπαίδευση Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2017.
 • Αλεβιζάκη Αντιγόνη-Μαρία, Εκτίμηση Σημείων Εστιάσεως του Ματιού με Χρήση Τεχνικών Όρασης Υπολογιστών, ΕΜΠ, 2017.
 • Σταθοπούλου Σωτηρία, Στατιστική Επεξεργασία, Χαρακτηρισμός και Μοντελοποίηση Δορυφορικού Διαύλου με Χρήση Πολλαπλών Κεραιών, ΕΜΠ, 2017.
 • Κόγιας Κλεομένης, Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Εικόνων Τροφής Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, ΕΜΠ, 2017.
 • Πατελάκη Ελένη, Αναγνώριση Επικίνδυνων Καρωτιδικών Αθηρωματικών Πλακών μέσω Εξαγωγής Χαρακτηριστικών Κίνησης Βασισμένων στην Ετεροσυσχέτιση, ΕΜΠ, 2017.
 • Ρήγα Μαρία, Μελέτη πάνω στο Σχεδιασμό και την Απόδοση Εμφυτεύσιμων και Καταπόσιμων Κεραιών, ΕΜΠ, 2017.
 • Γκερνάνης Σωτήρης, Συγκριτική Αξιολόγηση Αλγορίθμων Εκτίμησης Κίνησης ως προς την Ικανότητα Διάκρισης Διαφορετικών Τύπων Αθηρωματικών Αλλοιώσεων από Απεικονιστικές Καταγραφές, ΕΜΠ, 2017.
 • Μαυράκης Γεώργιος-Χρήστος, Αυτόματη Ανίχνευση Αθηρωματικής Πλάκας σε Εικόνες B-mode υπερήχων μέσω ανάλυσης υφής, ΕΜΠ, 2017.
 • 2016


 • Βαρνάβα Γιώργος, Ενεργειακή Κατανάλωση Εμφυτεύσιμων Ιατρικών Διατάξεων και Συγκομιδή Ενέργειας από το Καρδιαγγειακό Σύστημα, ΕΜΠ, 2016.
 • Πολυκρέτης Ιωάννης, Προσομοίωση νευρικών κυττάρων του Αμφιβληστροειδούς με εφαρμογές στην Προσθετική Αμφιβληστροειδούς, ΕΜΠ, 2016.
 • Καραγεώργος Γρηγόριος-Μάριος, Συγκομιδή Ενέργειας από το Καρδιαγγειακό Σύστημα με Εφαρμογή σε Εμφυτεύσιμες Ιατρικές Διατάξεις, ΕΜΠ, 2016.
 • Στασινός Νικόλαος, Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μέγιστα Αποδοτικού Συστήματος εν τω βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης Κλειστού Βρόχου για Κινητικές και Νευροψυχιατρικές Διαταραχές, ΕΜΠ, 2016.
 • Βελέντζας Ηλίας, Πρόβλεψη της Εκφορτιστικής Δραστηριότητας Νευρώνων του Υποθαλαμικού Πυρήνα από τα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου με Χρήση Μη-γραμμικών Μοντέλων Izhikevich, ΕΜΠ, 2016.
 • Μέρμηγκας Παναγιώτης, Ανάπτυξη Δικτύου Συσχετίσεων Βιοδεικτών (BiomarkerAssociationNetwork –BAN) για την Εξαγωγή Πληροφορίας και Ταξινόμηση Δειγμάτων Ασθενών με Καρωτιδική Αθηρωμάτωση, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2016.
 • Δαμόπουλος Δημήτριος, Development of an Automated Graphical Probabilistic Framework for the Segmentation of Lung Nodules in Thoracic CT Scan Images, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2016.
 • Λέκκας Κωνσταντίνος, Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αθηρωματικής Πλάκας της Καρωτίδας: Προσδιορισμός του δείκτη Juxtaluminal Black Area-JBA σε Εικόνες Υπερήχου Β-σάρωσης, ΕΜΠ, 2016.
 • Ζαχαροδήμος Ζαχαρίας, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Χρήση Τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού για την Καρωτιδική Αθηρωμάτωση, ΕΜΠ, 2016.
 • Ταρούση Μαριλένα, Διαδικτυακή Εφαρμογή για Επεξεργασία Μαστογραφιών, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2016.
 • Τσεκουράς Διονύσιος, Σχεδίαση και Υλοποίηση Σοβαρού Παιχνιδιού για την Εκπαίδευση Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2016.
 • Σαραντέα-Μαγγαλούση Μύριαμ-Γεωργία, Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Περιεχόμενης Ποσότητας Υδατανθράκων στα Λαμβανόμενα Γεύματα από Φωτογραφικά Στιγμιότυπα, ΕΜΠ, 2016.
 • Ηλιοπούλου Χρυσοβαλάντω-Θεοδώρα, Διερεύνηση της Παθοφυσιολογικής Σημασίας Χαρακτηριστικών Υφής από την Εφαρμογή του Μετασχηματισμού Ranklet σε Εικόνες Υπερήχου της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2016.
 • Αλουπογιάννη Ελένη, Εφαρμογή του Καμπυλωτού (curvlet) Μετασχηματισμού σε Εικόνες Υπερήχου Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2016.
 • Ροδάκη Αδαμαντία, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Φορετών Κεραιών για Ιατρική Τηλεμετρία, ΕΜΠ, 2016.
 • Πρωτοψάλτη Φλωρεντία, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Χρήση Τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού για την Εκπαίδευση Ειδικευομένων Ακτινολόγων στην Πολλαπλή Σκλήρυνση, ΕΜΠ, 2016.
 • 2015


 • Σιαβέλης Γιάννης, Μέθοδοι Βιοπληροφορικής για τον Επαναπροσδιορισμό Φαρμάκων στη Νόσο Αλτσχάιμερ, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2015.
 • Αθανασίου Μαρία, Ανάπτυξη Ελεγκτή Γλυκόζης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1: Χρήση Αναλογικού Διαφορικού Ελέγχου με Εξασθένηση Μνήμης, ΕΜΠ, 2015.
 • Ασιμομήτης Γεώργιος, Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Διάγνωσης Καρωτιδικής Αθηρωμάτωσης μέσω Ταξινόμησης Ασβεστοποιημένων και μη Ασβεστοποιημένων Πλακών – Ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, ΕΜΠ, 2015.
 • Μίχας Χρήστος, Υπολογισμός και Ερμηνεία της Μεταβολής της Λειτουργικής Συνδεσιμότητας στον Ακουστικό Φλοιό κατά τη διάρκεια Ψυχοακουστικού Πειράματος, ΕΜΠ, 2015.
 • Τσίρκας Ευάγγελος, Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης του Κινδύνου Εμφάνισης Καρδιαγγειακής Νόσου σε Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, βασισμένου σε Ταξινομητή Τυχαίων Δασών, ΕΜΠ, 2015.
 • Μαστακούρη Αναστασία-Αταλάντη, Ανάλυση της Εγκεφαλικής Λειτουργίας σε Ακουστικό Ερέθισμα με Επίλυση του Προβλήματος Εκτίμησης των Πηγών με τη Μέθοδο Δυναμικής Αντιστοίχισης με Στατιστική Παραμετροποίηση και Υπολογισμό της Λειτουργικής Συνδεσιμότητας στο Χώρο των Ηλεκτροδίων , ΕΜΠ, 2015.
 • Λούκας Σεραφείμ, Ανάλυση Βιοχημικών Φαινοτύπων της Καρωτιδικής Αθηρωμάτωσης: Συσχετίσεις με Απεικονιστικούς και Κλινικούς Δείκτες με τη Βοήθεια Τεχνικών Συσταδοποίησης, ΕΜΠ, 2015.
 • Δεληγιάννης Νικόλαος, Σχεδίαση και Αξιολόγηση Συστήματος εν τω βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης Κλειστού Βρόχου για Κινητικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές, ΕΜΠ, 2015.
 • Τζαβέλλα Κωνσταντίνα, Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Μαστογραφικών Μαζών και Σύγκριση της Διακριτικής τους Ικανότητας κατά την Ταξινόμηση με Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, ΕΜΠ, 2015.
 • 2014


 • Τσακιράκη Ελένη, Αποτίμηση της αταξίας λειτουργικών δυναμικών ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με χρήση του Διακριτού Μετασχηματισμού Κυματιδίου, ΕΜΠ, 2014.
 • Γαλάνης Δημήτριος, Μελέτη και σχεδίαση κεραιών για καταπόσιμες διατάξεις βιοϊατρικής τηλεμετρίας, ΕΜΠ, 2014.
 • Ζουρνατζής Σ. Δημοσθένης, Σχεδίαση εμφυτεύσιμων κεραιών μεγάλου εύρους ζώνης για εφαρμογές ασύρματης τηλεμετρίας, ΕΜΠ, 2014.
 • Πρεβένιος Μαρίνος, Υποστήριξη της διάγνωσης της καρωτιδικής αθηρωμάτωσης με τη βοήθεια πρότυπων κινητικότητας και παραμόρφωσης του αρτηριακού τοιχώματος, ΕΜΠ, 2014.
 • Μπουφέα Αικατερίνη, Ανάπτυξη μεθοδολογίας αυτόματου εντοπισμού της αθηρωματικής πλάκας σε εικόνες υπερήχων του αρτηριακού τοιχώματος, ΕΜΠ, 2014.
 • Κούντιγκ Αναστασόπουλος Σταφάν Ζαν-Ζακ, Ανάπτυξη μοντέλου αυτόματης οριοθέτησης του υποθαλαμικού πυρήνα, με χρήση Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου και μικροηλεκτροδιακών καταγραφών ασθενών τη νόσο του Parkinson: ένα εργαλείο για την κλινική υποστήριξη του σχεδιασμού της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγε, ΕΜΠ, 2014.
 • Μήτσης Κωνσταντίνος, Ανάπτυξη εξατομικευμένου μοντέλου προσομοίωσης του μεταβολισμού γλυκόζης-ινσουλίνης σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 βασισμένο σε νευρο-ασαφή λογική, ΕΜΠ, 2014.
 • Φουστούκος Γεώργιος, Αποτίμηση δυναμικών αλληλεπίδρασης νευρώνων κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με τη χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου, ΕΜΠ, 2014.