Το άρθρο με τίτλο "Biologically-inspired image processing in computational retina models" δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Computers in Biology and Medicine

Το άρθρο του Νίκου Μελανίτη και της Κωνσταντίνας Νικήτα με τίτλο "Biologically-inspired image processing in computational retina models" δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Computers in Biology and Medicine.

1-s2.0-S0010482519302768-main.pdf