Diploma Theses

  2009


 • Λέκκας Αλέξανδρος, Εξαγωγή ποσοτικών μεγεθών συγχρονισμού εγκεφαλικής δραστηριότητας , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Γεραγγέλου Αθηνά, Ευθυμία Δ. Βόκαλη, Πειραματικός Σχεδιασμός για την Αποτίμηση της Επίδρασης της Ακτινοβολίας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς στις Καταγραφές Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και Προκλητών Δυναμικών κατά τη Διάρκεια Ακουστικού Ερεθίσματος , EMΠ, 2009.
 • Περάκης Γεώργιος, Αριθμητική μελέτη της επίδρασης της τοποθέτησης τερματικής συσκευής κινητών επικοινωνιών στην απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το κεφάλι του χρήστη , ΕΜΠ, 2009.
 • Καφώρου Μυρσίνη, Αναγνώριση Διπλώματος Πρωτεϊνών με Χρήση Δικτύων Ομοιότητας & Γενετικών Αλγορίθμων , ΕΜΠ, 2009.
 • Ξενικού Μόνικα-Φιλίτσα, Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Γαστουνιώτη Αιμιλία, Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με χρήση μεθόδων προσαρμοστικής ταύτισης περιοχών , ΕΜΠ, 2009.
 • Κούρκαφας Γεώργιος, Εκτίμηση της κίνησης από εικόνες spin-tagging MRI με χρήση μεθόδου αρμονικής φάσης (HARP) , ΕΜΠ, 2009.
 • Δασκαλάκη Ελένη, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και In Silico Συγκριτική Αξιολόγηση Ελεγκτών Κλειστού Βρόχου για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 , ΕΜΠ, 2009.
 • Νικόλαος Δίκαιος, Διόρθωση Σκέδασης σε Τομογράφο Εκπομπής Ποζιτρονίων , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Ζάννος Σολομών, Στατιστικός Διαχωρισμός &Συσχέτιση Δυναμικών Τοπικού Πεδίου από Πολλαπλά Καταγραφικά Ηλεκτρόδια κατά τη Διαδικασία εν τω βάθει Διέγερσης του Εγκεφάλου , ΕΜΠ, 2009.
 • Χαρίτου Αδαμαντία- Ιωάννα, Αυτόματη Εύρεση και Στατιστική Κατηγοριοποίηση Νευρικών Σημάτων του Υποθαλαμικού Πυρήνα που Προκύπτουν από Καταγραφές Μικρο-ηλεκτροδίων , ΕΜΠ, 2009.
 • 2008


 • Παπαδημητρίου Δημήτριος, Μη Γραμμική Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την Πρόβλεψη Επιληπτικών Κρίσεων , EMΠ, 2008.
 • Γκολφινόπουλος Γεώργιος, Μαθηματική Μοντελοποίηση της Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας , ΕΜΠ, 2008.
 • Χαριτωνίδης Νικόλαος, Υπολογιστικές Μεθοδολογίες για τη Διαχείριση και Ανάλυση Μακράς Διάρκειας Video−Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος , EMΠ, 2008.
 • Γκιόξη Ειρήνη, Ανάλυση συγχρονισμού σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα επιφανείας με στόχο την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων , ΕΜΠ, 2008.
 • Χατζηστέργος Σεβαστιανός, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκτίμησης της Πυκνότητας του Μαστού από Εικόνες Μαστογραφίας , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Κριεζίας Κωνσταντίνος, Υλοποίηση και Βελτιστοποίηση Επαναληπτικών Αλγορίθμων Ανακατασκευής Εικόνων SPECT , ΕΜΠ, 2008.
 • Παππάς Ευάγγελος, Στατιστική και μη Παραμετρική Ανάλυση Δεδομένων με Σκοπό την Ανίχνευση Επιδράσεων Γενετικών Παραγόντων, Φύλου και Ηλικίας στον Δείκτη Μάζας Σώματος , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Κέντρος Σωτήριος, Ανοιχτή πλατφόρμα για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφορίας σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Μουζακίτης Παναγιώτης, Μελέτη Ακτίνας Ποζιτρονίου σε Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET) με Χρήση Υπολογιστικού Πακέτου GATE , ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2008.
 • Τσέτσου Επιστήμη, Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος για την Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Όγκων από Εικόνες Ψηφιακής Μαστογραφίας με Χρήση Υπολογιστικής Όρασης και Εξόρυξης Δεδομένων , ΕΜΠ, 2008.
 • 2007


 • Σκανδάλη Μαρία- Ελένη, Μοντελοποίηση ενός Mouse-sized Απεικονιστικού Συστήματος με Χρήση των Τεχνικών Προσομοίωσης Monte- Carlo , ΕΜΠ, 2007.
 • Γεωργίου Μαρία & Φυσικόπουλος Λευτέρης, Βελτιστοποίηση Παραμέτρων Κατευθυντήρα Λεπτής Οπής (Pinhole Collimator) στην Μονοφωτονική Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής ( SPECT) , ΕΜΠ, 2007.
 • Ροπόδη Αθηνά, Υπολογιστική Προσομοίωση Κάμερας S.P.E.C.T. Δύο Κεφαλών , ΕΜΠ, 2007.
 • Αλεξανδρίδου Αναστασία, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Σκοπό τη Βέλτιστη Ταυτοποίηση Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών από Δεδομένα Πρωτεωμικής Ανάλυσης , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2007. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου.
 • Παρασύρης Αναστάσιος, Μοντελοποίηση Ιατρικών Απεικονιστικών Συστημάτων PET για την Μελέτη Βελτιστοποίησης της Χορηγούμενης Δόσης , ΕΜΠ, 2007.
 • Παυλόπουλος Γιάννης, Ανάπτυξη Μεθόδου Νευρωνικών Δικτύων Γενετικού Προγραμματισμού για τη Διερεύνηση του Γενετικού και Περιβαλλοντικού Υποστώματος Νόσων , ΣΕΜΦΕ, 2007. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου.
 • 2006


 • Λέφα Μαρία, Εντοπισμός και Απεικόνιση της Ηλεκτρικής Δραστηριότητας του εγκεφάλου με χρήση Παραμετρικών Μεθόδων &Μεθόδων Κατανεμημένων Πηγών , ΕΜΠ, 2006.
 • Μπουντούνη Ελίζα, Τεχνικές Προσδιορισμού και Απεικόνισης Επιληπτογόνων Εστιών από Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές , ΕΜΠ, 2006.
 • Σκουλαρίκης Γρηγόρης, Μελέτη της Συνδεσιμότητας Περιοχών του Εγκεφάλου με Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων σε Δεδομένα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας , ΕΜΠ, 2006.
 • Χαντζής Χρήστος, Εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών (ICA) σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) επιληψίας , EMΠ, 2006.
 • Μπαστούνη Έφη, Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας , ΕΜΠ, 2006.
 • Κοροπούλη Βασιλική, Προσομοίωση της διαδικασίας παραγωγής εικόνων και ακολουθιών εικόνων υπερήχων Β-σάρωσης της καρωτίδας , ΕΜΠ, 2006.
 • Ανδρεάδης Ιωάννης, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχήματος Ταξινόμησης για τη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού , ΕΜΠ, 2006.
 • Φλώρος Ξενοφώντας, Αλγόριθμοι Προεπεξεργασίας και Ταξινόμησης Δεδομένων Φασματογραφίας Μάζας , ΕΜΠ, 2006.
 • Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανάλυσης Ιατρικών Εικόνων: Εφαρμογή στην Απεικόνιση Αγγείων με Υπερήχους , ΕΜΠ, 2006.
 • Περάκης Δημήτρης, Study of the Functional Ypothesis of Action Selection in the Basal Ganglia , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Μπούκης Σπύρος, Ανάπτυξη Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (Graphical User Interface) για την Δημιουργία Μακροεντολών Προσομοίωσης (Macrofiles) Στο Πακέτο Λογισμικού GATE , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Σπανού Ειρήνη, Ανίχνευση Παθολογίας στην Επιληψία με Χρήση Μεθόδων Υπολογισμού Κλασματικής Διάστασης σε ΗΕΓ Καταγραφές , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Τζάλλας- Ρέγκας Γεώργιος, Ανάπτυξη Μοντέλων Νευρώνων του Υποθαλαμικού Πυρήνα , ΕΜΠ, 2006.
 • Κωνσταντίνου Ιωάννης, Προσομοίωση Αγγειακού Δικτύου Καρκινικών Όγκων με Χρήση της Θεωρίας των Fractals , ΕΜΠ, 2006.
 • Μούτσιος Δημήτριος, Μοντελοποίηση του Στεφανιαίου Δικτύου με Χρήση του Υπολογιστικού Πακέτου CMISS και της Θεωρίας των Fractals , ΕΜΠ, 2006.
 • Τσαγκρασούλης Δημοσθένης, Μοντελοποίηση του Βρογχικού Δέντρου Των Ανθρώπινων Πνευμόνων με την Χρήση Fractal Δομών , ΕΜΠ, 2006.
 • 2005


 • Tσιαπάρας Νίκος, Ανάλυση προκλητών εγκεφαλικών δυναμικών με χρήση μετασχηματισμού κυματιδίου με στόχο την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Ψεγιαννάκης Αναστάσιος, Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος βάσης δεδομένων για αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία βιντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Περάκης Δημήτριος, Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων εγκεφαλικών δομών με έμφαση στα βασικά γάγγλια και τη διερεύνηση της εμπλοκής τους στη νόσο του Parkinson , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Νικολάου Θεόδωρος, Πειραματική μελέτη διαμορφωμένων σημάτων διέγερσης στη υπερηχογραφία , ΕΜΠ, 2005.
 • Τσακανίκας Βασίλης, Συγκριτική μελέτη της απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ισχύος κατά τη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών από παιδιά και ενήλικες , ΕΜΠ, 2005.
 • Τρίαντος Βασίλης, Επίλυση προβλημάτων βιο-ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων με την αριθμητική μέθοδο FDTD , ΕΜΠ, 2005.
 • Γερασόπουλος Βασίλειος, Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων με Βάση τη Θεωρία των Fractals , ΕΜΠ, 2005.