Diploma Theses

  2014


 • Ζουρνατζής Σ. Δημοσθένης, Σχεδίαση εμφυτεύσιμων κεραιών μεγάλου εύρους ζώνης για εφαρμογές ασύρματης τηλεμετρίας , ΕΜΠ, 2014.
 • Πρεβένιος Μαρίνος, Υποστήριξη της διάγνωσης της καρωτιδικής αθηρωμάτωσης με τη βοήθεια πρότυπων κινητικότητας και παραμόρφωσης του αρτηριακού τοιχώματος , ΕΜΠ, 2014.
 • Γαλάνης Δημήτριος, Μελέτη και σχεδίαση κεραιών για καταπόσιμες διατάξεις βιοϊατρικής τηλεμετρίας , ΕΜΠ, 2014.
 • Τσακιράκη Ελένη, Αποτίμηση της αταξίας λειτουργικών δυναμικών ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με χρήση του Διακριτού Μετασχηματισμού Κυματιδίου , ΕΜΠ, 2014.
 • Φουστούκος Γεώργιος, Αποτίμηση δυναμικών αλληλεπίδρασης νευρώνων κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με τη χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου , ΕΜΠ, 2014.
 • Μπουφέα Αικατερίνη, Ανάπτυξη μεθοδολογίας αυτόματου εντοπισμού της αθηρωματικής πλάκας σε εικόνες υπερήχων του αρτηριακού τοιχώματος , ΕΜΠ, 2014.
 • Λίτσα Ελένη, Ανάπτυξη εξατομικευμένου μοντέλου για την προσομοίωση της κινητικής της γλυκόζης σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 βασισμένο σε Αυτό-οργανούμενους Χάρτες , ΕΜΠ, 2014.
 • 2013


 • Κυριακού Σταύρος, Μελέτη των σύγχρονων θεωριών για τη δραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης και υπολογιστική προσομοίωση σε υπολογιστική προσομοίωση σε μοντέλα των βασικών γαγγλίων , ΕΜΠ, 2013.
 • Μακροδημήτρης Σταύρος, Διερεύνηση της δυνατότητας διάκρισης επικίνδυνων αθηρωματικών πλακών με χρήση χαρακτηριστικών κίνησης , ΕΜΠ, 2013. Βραβειο IEEE EMBS Greece chapter 2014
 • Δασκαλάκης-Παπατζανάκης Γεώργιος, Χρήση Νευρωνικών Δικτύων Πρόσθιας Τροφοδότησης με Χρονικές Καθυστερήσεις για την Ανίχνευση Επιληπτικών Κρίσεων , ΕΜΠ, 2013.
 • Μπεσαράτ Μερσίνης Ζεϊν, Ανάπτυξη Αναδρομικού Νευρωνικού Δικτύου Για την Εξατομικευμένη Πρόβλεψη της Συγκέντρωσης Γλυκόζης σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 , ΕΜΠ, 2013.
 • Μπισμπίκος Νικόλαος, Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών με Χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου , EMΠ, 2013.
 • Κουσκουλιάνος Θεόδωρος, Ανάπτυξη Αναλογικού-Ολοκληρωτικού-Διαφορικού και Αναλογικού-Διαφορικού Ελεγκτή Γλυκόζης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 , ΕΜΠ, 2013.
 • Χαριδήμου Πέτρος, Θέματα σμίκρυνσης έναντι επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας για εμφυτεύσιμες κεραίες , ΕΜΠ, 2013.
 • Γρούμπας Ευάγγελος, Σχεδίαση και βελτιστοποίηση ευρυζωνικών εμφυτεύσιμων κεραιών διπλής ζώνης προσανατολισμένη στις απαιτήσεις των ιατρικών εφαρμογών , ΕΜΠ, 2013.
 • 2012


 • Παπαστάθης Ιωάννης Αλέξανδρος, Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου , ΕΜΠ, 2012.
 • Φιλντίση Αριστέα Ιωάννα, Διερεύνηση της Δυνατότητας Πρόβλεψης των Νευρωνικών Εκπολώσεων Από Τα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου. Χρήση Μικροηλεκτροδιακών Καταγραφών από τον Υποθαλαμικό Πυρήνα Παρκινσονικών Ασθενών που Υποβάλλονται σε εν τω Βάθει Εγκεφαλική Διέγερση , ΕΜΠ, 2012.
 • Μαράκας Ελευθέριος, Ανάλυση αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στην υπολογιστική ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για πείραμα καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε εθελοντές κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου τρίτης γενιάς , ΕΜΠ, 2012.
 • Φράγγου Πολυτίμη, Ανάπτυξη αλγορίθμου εύρεσης βέλτιστου σημείου τοποθέτησης ηλεκτροδίου εν τω βάθει διέγερσης εγκεφάλου με χρήση της β-ζώνης συχνοτήτων ενδοπυρηνικών καταγραφών , ΕΜΠ, 2012.
 • Κελίρης Αναστάσης, Χρονική και Συχνοτική Ανάλυση Ακουστικών Σημάτων Ροχαλητού , ΕΜΠ, 2012.
 • Ψαθάς Κων/νος, Σχεδίαση Εμφυτεύσιμων Κεραιών Διπλής Ζώνης για Ιατρική Τηλεμετρία , ΕΜΠ, 2012.
 • Καλταμπάνη Ανδρομάχη, Σχεδίαση και μελέτη εξωτερικών κεραιών για τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις , ΕΜΠ, 2012.
 • 2011


 • Ματσάκου Αικατερίνη, Αυτόματη Ανίχνευση του Αρτηριακού Τοιχώματος της Καρωτίδας από Εικόνες Υπερήχων β-σάρωσης , ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • Καζασίδης Ορέστης, Μελέτη Επιδράσεων στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα κατά την Έκθεση στην Ακτινοβολία Τερματικών Συσκευών Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς: Υπολογιστικός Σχεδιασμός Πειράματος Εθελοντών , ΕΜΠ, 2011.
 • Ζεϊμπέκης Κωνσταντίνος, Μελέτη της Επίδρασης της Εν τω βάθει Διέγερσης σε Επίπεδο Νευρώνα, μέσω της Οδήγησης Μοντέλων Hammerstein- Wiener με Τροποποιημένα στη Συχνότητα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου , ΕΜΠ, 2011.
 • Θάνου Αιμιλιάνα, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων Βάσει Δυναμικών Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλων Hammerstein- Weiner , ΕΜΠ, 2011.
 • Ζούρου Βερόνικα, Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Εντροπίας Σημάτων Κορεσμού Οξυγόνου για την Εκτίμηση της Σοβαρότητας του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο , ΕΜΠ, 2011.
 • Καραθάνος Θωμάς, Μελέτη του Προτύπου των Μετεκφορτίσεων σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών και της Συσχέτισής τους με Επιληπτογενείς Εστίες , ΕΜΠ, 2011.
 • Αποστολάκης Ιάσων-Ζαχαρίας, Μη Παρεμβατική Αγγειακή Ελαστογραφία για το Χαρακτηρισμό της Καρωτίδας , ΕΜΠ, 2011.
 • Μωραΐτης Τιμολέων, Ανάπτυξη Μεθόδου Κατηγοριοποίησης Δυναμικών Ενέργειας και Μελέτη του Ρυθμού τους με Χρήση Ενδοκρανιακών Καταγραφών κατά την Παθητική & Ενεργητική Κίνηση Ασθενών με νόσο Πάρκινσον , ΕΜΠ, 2011.
 • Χροναίου Ιωάννα, Προσομοίωση της Φυσιολογίας των Βασικών Γαγγλίων στη Νόσο του Πάρκινσον μέσω ενός λεπτομερούς Πολυεπίπεδου Υπολογιστικού Μοντέλου , ΕΜΠ, 2011.
 • Ρόζου Μαρία, Ανάπτυξη Ελεγκτή Γλυκόζης Βασισμένου σε Γραμμικό Αυτοσυντονιζόμενο Μοντέλο Πρόβλεψης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι , ΕΜΠ, 2011.
 • Joao Teixeira, Design of Implantable Antennas , Escola Superior de Biotecnologia of the Universidade Catolica Portuguesa, ERASMUS Program, 2011. M.Sc. Thesis
 • Τσακαλάκης Μιχαήλ, Σχεδίαση Μικροσκοπικών Κεραιών για Εμφυτεύσιμες Βιοϊατρικές Διατάξεις , ΕΜΠ, 2011. Βραβείο IEEE EMBS Greece Chapter
 • Κόλιας Βασίλειος, Semantic Annotation System for Medical Images , ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • 2010


 • Αντωνίου Ζήνων, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων Μαστογραφικών Ευρημάτων & Εικόνων για την Συνδυασμένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων & Μηχανών , ΕΜΠ, 2010.
 • Γαλάνη Θεοδώρα, Ανάπτυξη ΑΟΔ Αλγορίθμου για τον Έλεγχο της Συγκέντρωσης της Γλυκόζης σε Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 , ΕΜΠ, 2010.
 • Προίσκου Επιστήμη, Ανάλυση της Κίνησης του Αρτηριακού Τοιχώματος από Εικόνες Υπερήχων με την Χρήση της Μεθόδου Ταύτισης Περιοχών και Διαφορετικών Κριτηρίων Σύγκρισης , ΕΜΠ, 2010.
 • Σμπόνιας Νικόλαος, Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισμάτων Προκλητών Δυναμικών με Χρήση της Κυματιδιακής Ανάλυσης , ΕΜΠ, 2010.
 • Κυργιάζος Γεώργιος, Γεροσταθόπουλος Ηλίας, Ανάπτυξη Εφαρμογής Σημασιολογικής Επισημείωσης και Αναζήτησης Ιατρικών Εικόνων , ΕΜΠ, 2010.
 • Ράιδου Ρενάτα- Γεωργία, Ανάπτυξη Εργαλείων Λογισμικού &Χρήση Τεχνικών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων για την Ανάλυση Απεικονιστικών Ευρημάτων Ορθοπεδικού Ενδιαφέροντος , ΕΜΠ, 2010.
 • Παπαβασιλείου Βασίλειος, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλου Φυσιολογικής Λειτουργίας της Απόκρισης , ΕΜΠ, 2010.
 • Καραγιάννης Αλέξανδρος, Μέθοδοι για Ανίχνευση & Χαρακτηρισμό Βιοσημάτων σε Θορυβώδεις Χρονοσειρές Βασισμένοι στο Μετασχηματισμό Hilbert- Huang , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Κορδά Αλεξάνδρα, Μη Γραμμική Ανάλυση Αιτιακών Αλληλεπιδράσεων σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • 2009


 • Γαστουνιώτη Αιμιλία, Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με χρήση μεθόδων προσαρμοστικής ταύτισης περιοχών , ΕΜΠ, 2009.
 • Κούρκαφας Γεώργιος, Εκτίμηση της κίνησης από εικόνες spin-tagging MRI με χρήση μεθόδου αρμονικής φάσης (HARP) , ΕΜΠ, 2009.
 • Νικόλαος Δίκαιος, Διόρθωση Σκέδασης σε Τομογράφο Εκπομπής Ποζιτρονίων , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Καφώρου Μυρσίνη, Αναγνώριση Διπλώματος Πρωτεϊνών με Χρήση Δικτύων Ομοιότητας & Γενετικών Αλγορίθμων , ΕΜΠ, 2009.
 • Ζάννος Σολομών, Στατιστικός Διαχωρισμός &Συσχέτιση Δυναμικών Τοπικού Πεδίου από Πολλαπλά Καταγραφικά Ηλεκτρόδια κατά τη Διαδικασία εν τω βάθει Διέγερσης του Εγκεφάλου , ΕΜΠ, 2009.
 • Χαρίτου Αδαμαντία- Ιωάννα, Αυτόματη Εύρεση και Στατιστική Κατηγοριοποίηση Νευρικών Σημάτων του Υποθαλαμικού Πυρήνα που Προκύπτουν από Καταγραφές Μικρο-ηλεκτροδίων , ΕΜΠ, 2009.