Diploma Theses

  2014


 • Φουστούκος Γεώργιος, Αποτίμηση δυναμικών αλληλεπίδρασης νευρώνων κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με τη χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου, ΕΜΠ, 2014.
 • 2013


 • Δασκαλάκης-Παπατζανάκης Γεώργιος, Χρήση Νευρωνικών Δικτύων Πρόσθιας Τροφοδότησης με Χρονικές Καθυστερήσεις για την Ανίχνευση Επιληπτικών Κρίσεων, ΕΜΠ, 2013.
 • Μακροδημήτρης Σταύρος, Διερεύνηση της δυνατότητας διάκρισης επικίνδυνων αθηρωματικών πλακών με χρήση χαρακτηριστικών κίνησης, ΕΜΠ, 2013. Βραβειο IEEE EMBS Greece chapter 2014
 • Μπεσαράτ Μερσίνης Ζεϊν, Ανάπτυξη Αναδρομικού Νευρωνικού Δικτύου Για την Εξατομικευμένη Πρόβλεψη της Συγκέντρωσης Γλυκόζης σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, ΕΜΠ, 2013.
 • Κυριακού Σταύρος, Μελέτη των σύγχρονων θεωριών για τη δραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης και υπολογιστική προσομοίωση σε υπολογιστική προσομοίωση σε μοντέλα των βασικών γαγγλίων, ΕΜΠ, 2013.
 • Κουσκουλιάνος Θεόδωρος, Ανάπτυξη Αναλογικού-Ολοκληρωτικού-Διαφορικού και Αναλογικού-Διαφορικού Ελεγκτή Γλυκόζης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2013.
 • Γρούμπας Ευάγγελος, Σχεδίαση και βελτιστοποίηση ευρυζωνικών εμφυτεύσιμων κεραιών διπλής ζώνης προσανατολισμένη στις απαιτήσεις των ιατρικών εφαρμογών, ΕΜΠ, 2013.
 • Χαριδήμου Πέτρος, Θέματα σμίκρυνσης έναντι επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας για εμφυτεύσιμες κεραίες, ΕΜΠ, 2013.
 • Μπισμπίκος Νικόλαος, Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών με Χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου, EMΠ, 2013.
 • 2012


 • Παπαστάθης Ιωάννης Αλέξανδρος, Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου, ΕΜΠ, 2012.
 • Φιλντίση Αριστέα Ιωάννα, Διερεύνηση της Δυνατότητας Πρόβλεψης των Νευρωνικών Εκπολώσεων Από Τα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου. Χρήση Μικροηλεκτροδιακών Καταγραφών από τον Υποθαλαμικό Πυρήνα Παρκινσονικών Ασθενών που Υποβάλλονται σε εν τω Βάθει Εγκεφαλική Διέγερση, ΕΜΠ, 2012.
 • Μαράκας Ελευθέριος, Ανάλυση αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στην υπολογιστική ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για πείραμα καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε εθελοντές κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου τρίτης γενιάς, ΕΜΠ, 2012.
 • Φράγγου Πολυτίμη, Ανάπτυξη αλγορίθμου εύρεσης βέλτιστου σημείου τοποθέτησης ηλεκτροδίου εν τω βάθει διέγερσης εγκεφάλου με χρήση της β-ζώνης συχνοτήτων ενδοπυρηνικών καταγραφών, ΕΜΠ, 2012.
 • Κελίρης Αναστάσης, Χρονική και Συχνοτική Ανάλυση Ακουστικών Σημάτων Ροχαλητού, ΕΜΠ, 2012.
 • Ψαθάς Κων/νος, Σχεδίαση Εμφυτεύσιμων Κεραιών Διπλής Ζώνης για Ιατρική Τηλεμετρία, ΕΜΠ, 2012.
 • Καλταμπάνη Ανδρομάχη, Σχεδίαση και μελέτη εξωτερικών κεραιών για τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις, ΕΜΠ, 2012.
 • 2011


 • Καζασίδης Ορέστης, Μελέτη Επιδράσεων στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα κατά την Έκθεση στην Ακτινοβολία Τερματικών Συσκευών Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς: Υπολογιστικός Σχεδιασμός Πειράματος Εθελοντών, ΕΜΠ, 2011.
 • Ζεϊμπέκης Κωνσταντίνος, Μελέτη της Επίδρασης της Εν τω βάθει Διέγερσης σε Επίπεδο Νευρώνα, μέσω της Οδήγησης Μοντέλων Hammerstein- Wiener με Τροποποιημένα στη Συχνότητα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου, ΕΜΠ, 2011.
 • Ματσάκου Αικατερίνη, Αυτόματη Ανίχνευση του Αρτηριακού Τοιχώματος της Καρωτίδας από Εικόνες Υπερήχων β-σάρωσης, ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • Θάνου Αιμιλιάνα, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων Βάσει Δυναμικών Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλων Hammerstein- Weiner, ΕΜΠ, 2011.
 • Ζούρου Βερόνικα, Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Εντροπίας Σημάτων Κορεσμού Οξυγόνου για την Εκτίμηση της Σοβαρότητας του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο, ΕΜΠ, 2011.
 • Καραθάνος Θωμάς, Μελέτη του Προτύπου των Μετεκφορτίσεων σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών και της Συσχέτισής τους με Επιληπτογενείς Εστίες, ΕΜΠ, 2011.
 • Αποστολάκης Ιάσων-Ζαχαρίας, Μη Παρεμβατική Αγγειακή Ελαστογραφία για το Χαρακτηρισμό της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2011.
 • Μωραΐτης Τιμολέων, Ανάπτυξη Μεθόδου Κατηγοριοποίησης Δυναμικών Ενέργειας και Μελέτη του Ρυθμού τους με Χρήση Ενδοκρανιακών Καταγραφών κατά την Παθητική & Ενεργητική Κίνηση Ασθενών με νόσο Πάρκινσον, ΕΜΠ, 2011.
 • Χροναίου Ιωάννα, Προσομοίωση της Φυσιολογίας των Βασικών Γαγγλίων στη Νόσο του Πάρκινσον μέσω ενός λεπτομερούς Πολυεπίπεδου Υπολογιστικού Μοντέλου, ΕΜΠ, 2011.
 • Ρόζου Μαρία, Ανάπτυξη Ελεγκτή Γλυκόζης Βασισμένου σε Γραμμικό Αυτοσυντονιζόμενο Μοντέλο Πρόβλεψης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι, ΕΜΠ, 2011.
 • Joao Teixeira, Design of Implantable Antennas, Escola Superior de Biotecnologia of the Universidade Catolica Portuguesa, ERASMUS Program, 2011. M.Sc. Thesis
 • Τσακαλάκης Μιχαήλ, Σχεδίαση Μικροσκοπικών Κεραιών για Εμφυτεύσιμες Βιοϊατρικές Διατάξεις, ΕΜΠ, 2011. Βραβείο IEEE EMBS Greece Chapter
 • Κόλιας Βασίλειος, Semantic Annotation System for Medical Images, ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • 2010


 • Καραγιάννης Αλέξανδρος, Μέθοδοι για Ανίχνευση & Χαρακτηρισμό Βιοσημάτων σε Θορυβώδεις Χρονοσειρές Βασισμένοι στο Μετασχηματισμό Hilbert- Huang, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Παπαβασιλείου Βασίλειος, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλου Φυσιολογικής Λειτουργίας της Απόκρισης, ΕΜΠ, 2010.
 • Ράιδου Ρενάτα- Γεωργία, Ανάπτυξη Εργαλείων Λογισμικού &Χρήση Τεχνικών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων για την Ανάλυση Απεικονιστικών Ευρημάτων Ορθοπεδικού Ενδιαφέροντος, ΕΜΠ, 2010.
 • Αντωνίου Ζήνων, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων Μαστογραφικών Ευρημάτων & Εικόνων για την Συνδυασμένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων & Μηχανών, ΕΜΠ, 2010.
 • Γαλάνη Θεοδώρα, Ανάπτυξη ΑΟΔ Αλγορίθμου για τον Έλεγχο της Συγκέντρωσης της Γλυκόζης σε Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2010.
 • Προίσκου Επιστήμη, Ανάλυση της Κίνησης του Αρτηριακού Τοιχώματος από Εικόνες Υπερήχων με την Χρήση της Μεθόδου Ταύτισης Περιοχών και Διαφορετικών Κριτηρίων Σύγκρισης, ΕΜΠ, 2010.
 • Κυργιάζος Γεώργιος, Γεροσταθόπουλος Ηλίας, Ανάπτυξη Εφαρμογής Σημασιολογικής Επισημείωσης και Αναζήτησης Ιατρικών Εικόνων, ΕΜΠ, 2010.
 • Κορδά Αλεξάνδρα, Μη Γραμμική Ανάλυση Αιτιακών Αλληλεπιδράσεων σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Σμπόνιας Νικόλαος, Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισμάτων Προκλητών Δυναμικών με Χρήση της Κυματιδιακής Ανάλυσης, ΕΜΠ, 2010.
 • 2009


 • Καφώρου Μυρσίνη, Αναγνώριση Διπλώματος Πρωτεϊνών με Χρήση Δικτύων Ομοιότητας & Γενετικών Αλγορίθμων, ΕΜΠ, 2009.
 • Περάκης Γεώργιος, Αριθμητική μελέτη της επίδρασης της τοποθέτησης τερματικής συσκευής κινητών επικοινωνιών στην απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το κεφάλι του χρήστη, ΕΜΠ, 2009.
 • Γεραγγέλου Αθηνά, Ευθυμία Δ. Βόκαλη, Πειραματικός Σχεδιασμός για την Αποτίμηση της Επίδρασης της Ακτινοβολίας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς στις Καταγραφές Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και Προκλητών Δυναμικών κατά τη Διάρκεια Ακουστικού Ερεθίσματος, EMΠ, 2009.
 • Ξενικού Μόνικα-Φιλίτσα, Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Λέκκας Αλέξανδρος, Εξαγωγή ποσοτικών μεγεθών συγχρονισμού εγκεφαλικής δραστηριότητας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Χαρίτου Αδαμαντία- Ιωάννα, Αυτόματη Εύρεση και Στατιστική Κατηγοριοποίηση Νευρικών Σημάτων του Υποθαλαμικού Πυρήνα που Προκύπτουν από Καταγραφές Μικρο-ηλεκτροδίων, ΕΜΠ, 2009.
 • Γαστουνιώτη Αιμιλία, Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με χρήση μεθόδων προσαρμοστικής ταύτισης περιοχών, ΕΜΠ, 2009.
 • Κούρκαφας Γεώργιος, Εκτίμηση της κίνησης από εικόνες spin-tagging MRI με χρήση μεθόδου αρμονικής φάσης (HARP), ΕΜΠ, 2009.
 • Δασκαλάκη Ελένη, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και In Silico Συγκριτική Αξιολόγηση Ελεγκτών Κλειστού Βρόχου για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2009.
 • Νικόλαος Δίκαιος, Διόρθωση Σκέδασης σε Τομογράφο Εκπομπής Ποζιτρονίων, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Ζάννος Σολομών, Στατιστικός Διαχωρισμός &Συσχέτιση Δυναμικών Τοπικού Πεδίου από Πολλαπλά Καταγραφικά Ηλεκτρόδια κατά τη Διαδικασία εν τω βάθει Διέγερσης του Εγκεφάλου, ΕΜΠ, 2009.
 • 2008


 • Μουζακίτης Παναγιώτης, Μελέτη Ακτίνας Ποζιτρονίου σε Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET) με Χρήση Υπολογιστικού Πακέτου GATE, ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2008.