Διδακτορικές Διατριβές

 • Eλένη Αδαμίδη, Σύστημα Ελέγχου και Απόκτηση Δεδομένων για την Απομακρυσμένη Παρακολούθηση του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του πειράματος ATLAS στο CERN, ΕΜΠ, 2019.
 • Καλλιόπη Δαλακλείδη, Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων για τη Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη, ΕΜΠ, 2017.
 • Τσιαπάρας Νικόλαος, Ανάπτυξη και Χρήση Μεθοδολογιών Πολλαπλής Διακριτικής και Κατευθυντικής Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Ανάδειξη Παθολογικών Προτύπων, ΕΜΠ, 2016.
 • Καραμίντζιου Σοφία, Ανάπτυξη μοντέλων στοχαστικής δυναμικής για τη βελτιστοποίηση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης σε κινητικές και νευροψυχιατρικές διαταραχές, ΕΜΠ, 2015.
 • Γαστουνιώτη Αιμιλία, Υπολογιστική ανάλυση μηχανικών χαρακτηριστικών του αρτηριακού τοιχώματος από απεικονιστικές καταγραφές με στόχο την υποβοήθηση της διάγνωσης της καρωτιδικής αθηρωμάτωσης, ΕΜΠ, 2014.
 • Ανδρεάδης Ιωάννης, Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την υποβοηθούμενη διάγνωση συμπλεγμάτων μικροασβεστώσεων του μαστού, ΕΜΠ, 2014.
 • Σκευοφύλακας Μάριος, Υβριδικές Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων, ΕΜΠ, 2013.
 • Κιούρτη Ασημένια, Σχεδιασμός εμφυτεύσιμων κεραιών για ασύρματες ιατρικές τηλεμετρικές εφαρμογές, ΕΜΠ, 2013. Βραβείο Κληροδοτήματος Χωραφά 2013
 • Χριστοπούλου Μαρία, Υπολογιστική & Πειραματική Μελέτη της Επίδρασης ΗΜ Ακτινοβολίας από Τερματικές Συσκευές Κινητών Επικοινωνιών 2ης κα 3ης Γενιάς σε Λειτουργικές Εγκεφαλικές Δομές, ΕΜΠ, 2011.
 • Μιχμίζος Κωνσταντίνος, Ανάπτυξη Υπολογιστικών &Μαθηματικών Μοντέλων Βιολογικών Νευρώνων για τη Μελέτη &τον Έλεγχο της Παθοφυσιολογίας της Κίνησης, ΕΜΠ, 2011.
 • Αλεξανδρίδου Αναστασία, Ανάπτυξη Υπολογιστικής Μεθοδολογίας Εξόρυξης, Ανάλυσης και Παρουσίασης Δεδομένων Πρωτεωμικής Καρκινικών Δειγμάτων, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2011.
 • Πολυχρονάκη Γεωργία Σταυρούλα, Ανάπτυξη μεθοδολογιών βασιμένων σε μεγέθη μη-γραμμικής δυναμικής για την ανάλυση δεδομένων επιληψίας, ΕΜΠ, 2011.
 • Ζαρκογιάννη Κωνσταντία, Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Εξατομικευμένων Ιατρικών Αποφάσεων για τη Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη, EMΠ, 2011.
 • Καρακατσάνης Νικόλαος, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ιατρικών Απεικονιστικών Συστημάτων Ποζιτρονιακής Τομογραφίας με Χρήση Αλγορίθων Προσομοίωσης Monte Carlo, ΕΜΠ, 2010.
 • Βαλαβάνης Ιωάννης, Ανάπτυξη υβριδικών αλγορίθμων με βάση μεθοδολογίες δικτύων για τη διερεύνηση συσχετίσεων σε βιολογικά/περιβαλλοντικά δεδομένα, ΕΜΠ, 2009.
 • Τσιρογιάννης Γιώργος, Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων βιολογικών νευρωνικών δικτύων για τη μελέτη του ρόλου της ισχύος διασύνδεσης των νευρώνων, ΕΜΠ, 2009.
 • Γιαννακάκης Γιώργος, Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με χρήση μοντέλων συνδεσιμότητας και μεγεθών εντροπίας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Βουλδής Άγγελος, Ανάπτυξη Υπολογιστικών Μεθόδων Επίλυσης του Τρισδιάστατου Προβλήματος Αντίστροφης Σκέδασης, ΕΜΠ, 2007.
 • Στοΐτσης Γιάννης, Υπολογιστική επεξεργασία και ανάλυση ακολουθιών εικόνων υπερήχων της καρωτίδας: Συσχέτιση με τη μηχανική συμπεριφορά του αρτηριακού τοιχώματος, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2007.
 • Καραφωτιάς Άγγελος, Υπολογιστική Προσομοίωση Βιοηλεκτρομαγνητικών Αλληλεπιδράσεων με Χρήση της Μεθόδου των Βοηθητικών Πηγών, ΕΜΠ, 2005.
 • Ζαχαράκη Ευαγγελία, Ανάπτυξη αλγορίθμων ευθυγράμμισης απεικονιστικών δεδομένων και υπολογιστικής προσομοίωσης της εξέλιξης καρκινικών όγκων με στόχο την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων ακτινο-ογκολογίας, ΕΜΠ, 2004.
 • Διονυσίου Δήμητρα, Υπολογιστική προσομοίωση της ανάπτυξης και απόκρισης καρκινικών όγκων in vivo σε ακτινοθεραπευτικά σχήματα. Βιολογική βελτιστοποίηση της ακτινοθεραπείας με τη διεξαγωγή πειραμάτων «in silico», ΕΜΠ, 2004.
 • Κουλουρίδης Σταύρος, Μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών ιστών και μικροκυματικών πηγών ακτινοβολίας σε συνθήκες κοντινού πεδίου, ΕΜΠ, 2003. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου, 2003
 • Βάσιος Χρήστος, Ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας και ταξινόμησης προκλητών δυναμικών εγκεφάλου, ΕΜΠ, 2003.
 • Μουγιακάκου Σταυρούλα, Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, ΕΜΠ, 2003.
 • Ασβεστάς Παντελεήμων, Ανάπτυξη αλγορίθμων με βάση τη fractal θεωρία για την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, ΕΜΠ, 2001. Βραβείο Ιδρύματος Δ. Χωραφά, 2003
 • Ντάσης Ευθύμιος, Οπτικοποίηση τρισδιάστατων ιατρικών δεδομένων και ασφαλής τηλε-συνεργασία στην εικονική εξομοίωση πλάνου ακτινοθεραπείας, ΕΜΠ, 2001.
 • Μουραβλιάνσκυ Νικόλαος, Εξελιγμένοι αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων για την ευθυγράμμιση και οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων, ΕΜΠ, 2000.