Η αθηρωματική πλάκα στην καρωτίδα: μία πολυ-επιστημονική προσέγγιση με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση συμπτωματικών και ασυμπτωματικών ασθενών

Partners: ΕΠΙΣΕΥ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, VIDAVO S.A., DIGIMED S.A., Ecole Centrale de Paris (Medical Imaging and Computer Vision Group "MAS VISION/GALEN")

Duration: 2011 - 2014 • Project Website

Η αθηρωμάτωση στην καρωτίδα, όπως όλες οι καρδιαγγειακές παθήσεις, είναι μία πολυπαραγοντική ασθένεια, δηλαδή εμφανίζεται και εξελίσσεται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διαφόρων κληρονομικών, επιγενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Από την άλλη πλευρά, η κλινική της εκδήλωση μπορεί να περιγραφεί με ένα πλήθος παραμέτρων, όπως βιοχημικών, μηχανικών και απεικονιστικών. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου θα επιδιωχθεί (α) η συστηματική διερεύνηση και ποσοτικοποίηση των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ της αιτιολογίας (μέσω περιβαλλοντικών παραμέτρων) και της κλινικής εκδήλωσης (μέσω βιοχημικών, μηχανικών και απεικονιστικών παραμέτρων) της νόσου και (β) η αποτελεσματική και εξατομικευμένη διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου, σύμφωνα με τα ποσοτικά κριτήρια του (α). Στόχος του έργου είναι η μελέτη στο επίπεδο «έγκαιρη πρόγνωση – έγκυρη διάγνωση – στοχευμένη θεραπεία» της αθηρωμάτωσης στην καρωτίδα μέσω της μεταφραστικής έρευνας, δηλαδή της μεταφοράς αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής έρευνας και της έρευνας της επιστήμης μηχανικού, στην κλινική πράξη.