Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των Φαρμάκων (SMART-BLISTER)

Partners: ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, AMCO ΑΒΕΕ, BODERM AE

Duration: 01/2018 - 12/2021 • Framework: ΕΣΠΑ 2014-2020

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου, η οποία θα δίνει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι έξυπνης συσκευασίας φαρμάκων με τη χρήση blisters. Η προτεινόμενη λύση απαρτίζεται από (α) έξυπνη συσκευασία blister, η οποία θα διαθέτει παθητικό ηλεκτρονικό κύκλωμα τυπωμένο πάνω στο blister με αγώγιμα μελάνια ή μελάνια μεγάλης αντίστασης ενός στρώματος και (β) μικρή συσκευή ενεργοποίησης του blister και επικοινωνίας με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους. Στόχοι του έργου:

  • Εύκολη και χαμηλού κόστους εφαρμογή σε επίπεδο μαζικής παραγωγής
  • Εύκολη διαδικασία υιοθέτησης και χρήσης
  • Ειδοποίηση ασθενούς
  • Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση παράλειψης μιας δόσης
  • Υλοποίηση πρωτότυπων blister και συσκευών ενεργοποίησης
  • Υλοποίηση κεντρικού πληροφοριακού συστήματος αποστολής στοιχείων
  • Αύξηση του βαθμού φαρμακευτικής συμμόρφωσης