Θεοφάνης Γανιτίδης


1.1.2

Ο Θεοφάνης Γανιτίδης αποφοίτησε από το ΤΗΜΜΥ, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ το 2020. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) του ΕΜΠ. Η έρευνα του σχετίζεται με την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων υποστήριξης λήψης ιατρικών αποφάσεων με σκοπό τη βελτίωση της πρόγνωσης καρδιαγγειακών συμβαμάτων που σχετίζονται με την καρωτιδική αθηρωμάτωση.