Σταύρος Κουλουρίδης

Διδακτορική Διατριβή
Μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών ιστών και μικροκυματικών πηγών ακτινοβολίας σε συνθήκες κοντινού πεδίου, ΕΜΠ, 2003.
Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου, 2003

Παρούσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece