Σεβαστιανός Χατζηστέργος


1.1.2

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece