Νικόλαος Τσιαπάρας

Διδακτορική Διατριβή
Ανάπτυξη και Χρήση Μεθοδολογιών Πολλαπλής Διακριτικής και Κατευθυντικής Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Ανάδειξη Παθολογικών Προτύπων, ΕΜΠ, 2016.

Ο Νικόλαος Τσιαπάρας είναι πτυχιούχος της Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων, ένα στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Warwick και ένα από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΜΠ στην περιοχή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. To 2016 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων ειδικότερα με χρήση του μετασχηματισμού κυματιδίου (wavelet), των συναρτήσεων ακμής (Ridgelets) και τον καμπυλωτό μετασχηματισμό (Curvelet Transform). Επίσης, εργάζεται στην εταιρεία SymphonyIRIGroup ως στατιστικός αναλυτής και στην εταιρεία Phaze S.A. ως εξωτερικός συνεργάτης παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυσης. Διαθέτει άριστη γνώση προγραμματισμού σε MATLAB, R, SPSS, SAS.

Παρούσα Θέση
Data Analytics Dept, GlaxoSmithKline, London UK.