Καλλιόπη Δαλακλείδη


1.1.2

Διδακτορική Διατριβή
Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων για τη Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη, ΕΜΠ, 2017.

H Καλλιόπη B. Δαλακλείδη γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1980. Έλαβε το Δίπλωμα της από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2005. Έπειτα, εργάστηκε ως μηχανικός γνώσης για την αυτόματη εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας από οπτικοακουστικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BOEMIE ως μέλος του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2011, ασχολείται ερευνητικά με την υλοποίηση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για τη διάγνωση και θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του. Το 2017 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Aνάπτυξη Υπολογιστικών Συστημάτων Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων για τη Διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη». Επίσης, συμμετέχει στη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων, Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας, Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας και Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), και μέλος του IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) . Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, οι αλγόριθμοι μηχανικής και βαθιάς μάθησης, οι τεχνικές όρασης υπολογιστών και τα πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, γενετικοί αλγόριθμοι, μαθηματικά μοντέλα του μεταβολισμού της γλυκόζης, πληροφοριακά συστήματα για την πρόγνωση και τη διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), και μέλος του IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS)