Ασημένια Κιούρτη

Διδακτορική Διατριβή
Σχεδιασμός εμφυτεύσιμων κεραιών για ασύρματες ιατρικές τηλεμετρικές εφαρμογές, ΕΜΠ, 2013.
Βραβείο Κληροδοτήματος Χωραφά 2013.

Γεννήθηκε το έτος 1986 στην Πάτρα, Ελλάδα. Το 2003, εισήχθη πρώτη στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, και το 2008, έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού («Άριστα»), έχοντας καταταγεί πρώτη μεταξύ των αποφοιτησάντων. To 2009 έλαβε το MSc in Technologies for Broadband Communications («Distinction») από το Department of Electronic and Electrical Engineering, University College London (UCL), UK, και τον Οκτώβριο 2009, έγινε δεκτή ως Υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), όπου επί του παρόντος εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή. Στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής, έχει πραγματοποιήσει ερευνητικές επισκέψεις στο ElectroScience Laboratory (ESL) του Ohio State University, ΗΠΑ (Μάιος – Σεπτέμβριος 2012) και το Institute of Telecommunications του Instituto Superior Tecnico, Πορτογαλία (Οκτώβριος 2011, Ιανουάριος 2013).
Η Ασημίνα έχει δημοσιεύσει 4 κεφάλαια βιβλίων και 22 εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Το 2012 και 2011 έλαβε, αντίστοιχα, τα βραβεία «IEEE MTT-S Graduate Fellowship for Medical Applications» και «IEEE AP-S Doctoral Research Award». Έχει, επίσης, βραβευθεί από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη (2010, 2011), τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (2004), τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών (2003), τη Μητρόπολη Πατρών (2003) και την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias (2003). Έχει λάβει υποτροφίες από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ (2010-..), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) (2010, 2011), το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2008-..), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) (2003-2008) και το Ίδρυμα Σκούρα (2007).
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Ασημίνας περιλαμβάνουν: σχεδίαση κεραιών, (ιατρική) τηλεμετρία, ηλεκτρομαγνητισμό και ασύρματες επικοινωνίες. Από το έτος 2009 έως σήμερα, η Ασημίνα παρέχει επικουρικό έργο στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Μικροκυμάτων, ενώ συμμετέχει στη διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την προστασία του κοινού. Έχει συμμετάσχει στην επιτροπή διοργάνωσης 3 διεθνών συνεδρίων. Από το 2011 είναι κριτής στα περιοδικά IEEE MTT, IEEE TAP, IEEE TBME, IEEE AP Magazine και IEEE AWPL. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Παρούσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια, The Ohio State University.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Antennas and Propagation Society, IEEE Microwave Theory and Techniques Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), IEEE Communications Society, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)