Την Τρίτη 6/7 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, διαδικτυακά, η εκδήλωση 2021 NTUA Biotech Day

Την Τρίτη 6/7 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, διαδικτυακά, η εκδήλωση 2021 NTUA Biotech Day, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων/υπηρεσιών που εκπονήθηκαν από φοιτητικές ομάδες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων "Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας" της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και "Σχεδιασμός Βιοϊατρικών Συστημάτων" της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών.

Οι εργασίες αξιολογήθηκαν από έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ήταν ο Δρ. Γιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ και επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, ο Δρ. Νίκος Χρόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας, συντονιστής της Δομής Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Τμήμα του ΙΕΕΕ (IEEE Greece Section).

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία γόνιμης ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων φοιτητών από τις δύο σχολές. Παράλληλα, οι φοιτητές μπόρεσαν να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους και να επωφεληθούν από σχόλια και συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τα μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή σχολίασε τη δημιουργικότητα και το υψηλό επίπεδο των εργασιών που παρουσιάστηκαν.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να κινητοποιήσουμε, από το στάδιο των προπτυχιακών σπουδών, ακόμη, το ταλέντο και το δυναμικό που υπάρχει στο ΕΜΠ με στόχο την ανάδειξη ιδεών που μπορούν να καλύψουν πραγματικά προβλήματα και προκλήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας, ειδικά στον τομέα της υγείας

Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους φοιτητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση και συνετέλεσαν στην επιτυχία της.