Οι φοιτητές του μαθήματος "Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας" εκπόνησαν υψηλού επιπέδου εργασίες σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών για την ψηφιακή υγεία

Δέκα ομάδες φοιτητών επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε σύγχρονα προβλήματα στον τομέα της υγείας.

Συγχαρητήρια στους φοιτητές του μαθήματος "Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας", οι οποίοι, με την καθοδήγηση μελών του εργαστηρίου Biosim, εκπόνησαν υψηλού επιπέδου εργασίες σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εφαρμογές και μοντέλα που δίνουν απάντηση σε σύγχρονα και επιτακτικά προβλήματα και προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις που βασίζονται σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Κάποιες εργασίες έχουν ήδη οδηγήσει σε δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια, ενώ και άλλες ακολουθούν την ίδια πορεία.

Επιλεγμένες εργασίες