Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου "Multidisciplinary Care Discussions in Oncology (MDcON 2019)" , που έλαβε χώρα στην Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου 2019.

Η παρουσίαση της ομιλίας είναι διαθέσιμη παρακάτω.