Το εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) ιδρύθηκε το 1999 και υπάγεται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Τα μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν σε πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αντανακλώνται σε περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

Kατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων το εργαστήριο BIOSIM έχει συμμετάσχει ως συντονιστής, σε σειρά χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, όπως τα EC-SIFEM, EC-MOSAIC, EC-MicRO2DNA, GSRT-COOPERATION-Carotid, EC-VIRTUOSO και GSRT-SMARTDIAB.

Το εργαστήριο BIOSIM συμμετέχει ή είναι υπεύθυνο για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής ΗΜΜΥ και της Σχολής ΕΜΦΕ. Αυτή τη στιγμή, το εργαστήριο BIOSIM αποτελείται από 25 μέλη, 13 από τα οποία είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και 12 είναι Υποψήφιοι Διδάκτορες. Κάθε χρόνο εκπονείται ένα σύνολο 10-12 διπλωματικών εργασιών υπό την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 26 διδακτορικές διατριβές.

Ανακαλύψτε τις ερευνητικές δραστηριότητες του BIOSIM στο ακόλουθο video: