Optimum Excitation of Phases and Amplitudes in a Phased Array Hyperthermia System

Konstantina S Nikita, Nikolaos Maratos, Nikolaos K Uzunoglou.

International Journal of Hyperthermia, vol. 8, 1992.

BibTeX

BibTeX

@article {p3,
	author = {Konstantina S Nikita and Nikolaos Maratos and Nikolaos K Uzunoglou},
	citation-key = {1158},
	journal = {International Journal of Hyperthermia},
	pages = {515-528},
	title = {Optimum Excitation of Phases and Amplitudes in a Phased Array Hyperthermia System},
	type = {article},
	volume = {8},
	year = {1992}
}