Early epileptic seizure detection using the k-nearest neighbor algorithm for fractal dimension estimation

BibTeX

@article {p299,
	author = {Siatouni, Anna and Polychronaki, Georgia E and Ktonas, Periklis and Gatzonis, Stylianos D and Panteleimon A Asvestas and Tsekou, Hara and Damianos E Sakas and Konstantina S Nikita},
	chapter = {274},
	citation-key = {1455},
	journal = {Epilepsia},
	month = {2009},
	title = {Early epileptic seizure detection using the k-nearest neighbor algorithm for fractal dimension estimation},
	type = {article},
	volume = {50},
	year = {2009}
}