Διπλωματικές Εργασίες

  1999


 • Ζαχαράκη Ευαγγελία, Προσομοίωση της εξέλιξης καρκινικών όγκων και της απόκρισής τους σε ακτινοθεραπευτικά σχήματα με τη χρήση μεθόδων Monte-Carlo και αυτομάτου ελέγχου, ΕΜΠ, 1999.
 • Σαρηγιάννη Χριστιάννα-Παρασκευή, Αναγνώριση και ταξινόμηση προτύπων χρωμοσωμάτων. Εφαρμογή στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος, ΕΜΠ, 1999.
 • Πρωτοπαππάς Βασίλειος, Ανάπτυξη και σύγκριση τεχνικών παρεμβολής για την τρισδιάστατη απεικόνιση οργάνων του ανθρώπινου σώματος, ΕΜΠ, 1999.
 • 1998


 • Ντάσης Ευθύμιος, Εφαρμογή του Fourier Volume Rendering αλγορίθμου για τη σύγχρονη εξαγωγή ψηφιακά ανακατασκευασμένης ακτινογραφίας (DRR), ΕΜΠ, 1998. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου, 1999. Βραβείο ΤΕΕ, 2000.
 • 1997


 • Ξυνογαλάς Σταύρος, Ρουσσάκη Ιωάννα, Εφαρμογές της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων και της γραφικής με υπολογιστές στη βιοϊατρική, ΕΜΠ, 1997.
 • Αρτίκης Τριαντάφυλλος, Μικροκυματικές διατάξεις φασικής σύνθεσης για βιοϊατρικές εφαρμογές, ΕΜΠ, 1997.
 • Αναστασοπούλου Κυριακή, Εφαρμογή τεχνικών μη-γραμμικής βελτιστοποίησης για επίλυση του προβλήματος της περιθλαστικής τομογραφίας, ΕΜΠ, 1997.
 • Μουγιακάκου Σταυρούλα, Μη επεμβατική μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης αίματος με διάταξη διόδων Laser, ΕΜΠ, 1997.
 • Μήτσης Γεώργιος, Εστίαση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας παλμών μικρής διάρκειας σε βιολογικούς ιστούς, ΕΜΠ, 1997.
 • 1996


 • Μουραβλιάνσκυ Νικόλαος, Ανάλυση ακτινογραφικών εικόνων για τη διάγνωση, την εκτίμηση της πρόγνωσης και την παρακολούθηση της εξέλιξης της οστεοχονδρίτιδας του ισχίου, ΕΜΠ, 1996.