Διπλωματικές Εργασίες

  2006


 • Κοροπούλη Βασιλική, Προσομοίωση της διαδικασίας παραγωγής εικόνων και ακολουθιών εικόνων υπερήχων Β-σάρωσης της καρωτίδας, ΕΜΠ, 2006.
 • Μπαστούνη Έφη, Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2006.
 • Χαντζής Χρήστος, Εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών (ICA) σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) επιληψίας, EMΠ, 2006.
 • Σκουλαρίκης Γρηγόρης, Μελέτη της Συνδεσιμότητας Περιοχών του Εγκεφάλου με Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων σε Δεδομένα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, ΕΜΠ, 2006.
 • Μπουντούνη Ελίζα, Τεχνικές Προσδιορισμού και Απεικόνισης Επιληπτογόνων Εστιών από Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές, ΕΜΠ, 2006.
 • Λέφα Μαρία, Εντοπισμός και Απεικόνιση της Ηλεκτρικής Δραστηριότητας του εγκεφάλου με χρήση Παραμετρικών Μεθόδων &Μεθόδων Κατανεμημένων Πηγών, ΕΜΠ, 2006.
 • Φλώρος Ξενοφώντας, Αλγόριθμοι Προεπεξεργασίας και Ταξινόμησης Δεδομένων Φασματογραφίας Μάζας, ΕΜΠ, 2006.
 • Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανάλυσης Ιατρικών Εικόνων: Εφαρμογή στην Απεικόνιση Αγγείων με Υπερήχους, ΕΜΠ, 2006.
 • Μπούκης Σπύρος, Ανάπτυξη Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (Graphical User Interface) για την Δημιουργία Μακροεντολών Προσομοίωσης (Macrofiles) Στο Πακέτο Λογισμικού GATE, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Περάκης Δημήτρης, Study of the Functional Ypothesis of Action Selection in the Basal Ganglia, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Σπανού Ειρήνη, Ανίχνευση Παθολογίας στην Επιληψία με Χρήση Μεθόδων Υπολογισμού Κλασματικής Διάστασης σε ΗΕΓ Καταγραφές, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Τσαγκρασούλης Δημοσθένης, Μοντελοποίηση του Βρογχικού Δέντρου Των Ανθρώπινων Πνευμόνων με την Χρήση Fractal Δομών, ΕΜΠ, 2006.
 • Τζάλλας- Ρέγκας Γεώργιος, Ανάπτυξη Μοντέλων Νευρώνων του Υποθαλαμικού Πυρήνα, ΕΜΠ, 2006.
 • Κωνσταντίνου Ιωάννης, Προσομοίωση Αγγειακού Δικτύου Καρκινικών Όγκων με Χρήση της Θεωρίας των Fractals, ΕΜΠ, 2006.
 • Μούτσιος Δημήτριος, Μοντελοποίηση του Στεφανιαίου Δικτύου με Χρήση του Υπολογιστικού Πακέτου CMISS και της Θεωρίας των Fractals, ΕΜΠ, 2006.
 • 2005


 • Νικολάου Θεόδωρος, Πειραματική μελέτη διαμορφωμένων σημάτων διέγερσης στη υπερηχογραφία, ΕΜΠ, 2005.
 • Μπαλκίζας Θωμάς, Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αυτόματης Κατάτμησης Εικόνων Καρωτίδας από Υπερήχους, ΕΜΠ, 2005.
 • Σακέλιος Νίκος, Μελέτη Τεχνικών διόρθωσης σκέδασης με χρήση μεθόδων Monte-Carlo, στην πλατφόρμα προσομοίωσης GATE, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Γιαννακάκης Γεώργιος, Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφικού σήματος με εφαρμογές στην επιληψία και τις μαθησιακές δυσκολίες, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Tσιαπάρας Νίκος, Ανάλυση προκλητών εγκεφαλικών δυναμικών με χρήση μετασχηματισμού κυματιδίου με στόχο την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Ψεγιαννάκης Αναστάσιος, Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος βάσης δεδομένων για αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία βιντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Περάκης Δημήτριος, Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων εγκεφαλικών δομών με έμφαση στα βασικά γάγγλια και τη διερεύνηση της εμπλοκής τους στη νόσο του Parkinson, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Γερασόπουλος Βασίλειος, Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων με Βάση τη Θεωρία των Fractals, ΕΜΠ, 2005.
 • Καρακατσάνης Νικόλαος, Μοντελοποίηση συστημάτων τομογραφίας εκπομπής με μεθόδους Monte Carlo και χρήση του λογισμικού GATE, ΕΜΠ, 2005.
 • Τρίαντος Βασίλης, Επίλυση προβλημάτων βιο-ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων με την αριθμητική μέθοδο FDTD, ΕΜΠ, 2005.
 • Τσακανίκας Βασίλης, Συγκριτική μελέτη της απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ισχύος κατά τη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών από παιδιά και ενήλικες, ΕΜΠ, 2005.
 • 2004


 • Τσούμπας Χάρης, Υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων εκτίμησης σκέδασης στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2004.
 • Κριεζίας Κώστας, Ανάπτυξη επαναληπτικών αλγορίθμων ανακατασκευής τομογραφικών εικόνων, ΕΜΠ, 2004.
 • Περιστέρης Θεόδωρος, Υπολογιστική υποστήριξη κλινικών αποφάσεων ακτινοθεραπείας με χρήση μεθόδων βιοπληροφορικής: Βελτιστοποίηση πρωτότυπου τετραδιάστατου προσομοιωτικού προτύπου απόκρισης καρκινικών όγκων στην ακτινοθεραπεία, ΕΜΠ, 2004.
 • Προύντζου Κατερίνα, Ανάπτυξη υβριδικού μοντέλου προσομοίωσης του μεταβολισμού της γλυκόζης σε ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ΕΜΠ, 2004.
 • Δημόπουλος Αλέξανδρος, Μελέτη κίνησης αθηρωματικών πλακών καρωτίδας από ακολουθίες υπερήχων Β-σάρωσης, ΕΜΠ, 2004.
 • Παππάς Ευάγγελος, Πρόγνωση δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών, ΕΜΠ, 2004.
 • Πετρή Ασπασία, Θέματα ασφάλειας κατά τη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών: Μελέτη τερματικής κεραίας δύο συχνοτήτων (900/1800 ΜHz), ΕΜΠ, 2004.
 • Στοΐτσης Γιάννης, Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης κίνησης και υφής από εικόνες υπερήχων β-σάρωσης, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2004.
 • Παπαθανασοπούλου Ξανθή, Εφαρμογή της υπολογιστικής τεχνικής mΜAS για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών και της κεφαλής χρήστη, ΕΜΠ, 2004.
 • 2003


 • Βαλαβάνης Ιωάννης, Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος υποστήριξης διάγνωσης εστιακών βλαβών ήπατος από εικόνες αξονικής τομογραφίας με χρήση χαρακτηριστικών υφής τεχνικών πολλαπλής ταξινόμησης, ΕΜΠ, 2003. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου, 2004.
 • Γιαννακάκης Γιώργος, Aνάπτυξη συστήματος υποστήριξης διάγνωσης ψυχικών ασθενειών με χρήση προκλητών εγκεφαλικών δυναμικών, ΕΜΠ, 2003.
 • Κάραλη Ευαγγελία, Ανάπτυξη τεχνικών ευθυγράμμισης ιατρικών δεδομένων, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2003.
 • Γούσιας Ιωάννης, Ανάλυση της υφής αθηρωματικής πλάκας καρωτίδας από εικόνες υπερήχων β-σάρωσης, ΕΜΠ, 2003.
 • Ράμμος Περικλής, Πρόσκτηση και παρουσίαση τρισδιάστατων ιατρικών δεδομένων, ΕΜΠ, 2003.
 • 2002


 • Μαριόλη Αντιγόνη, Επίδραση της γονιδιακής κατάστασης των καρκινικών όγκων στην απόκρισή τους στην ακτινοθεραπεία. Τετραδιάστατη προσομοίωση, ΕΜΠ, 2002.
 • 2001


 • Πέτικας Ισίδωρος, Μελέτη της ελικοειδούς κεραίας για τερματικές συσκευές κινητών επικοινωνιών, ΕΜΠ, 2001.
 • Πετράκης Αναστάσιος, Εφαρμογή της μεθόδου FDTD για την επίλυση προβλημάτων βιοηλεκτρομαγνητισμού, ΕΜΠ, 2001.
 • 2000


 • Παπακώστας Δημήτριος, Διαγνωστικές εφαρμογές των παλμικά διαμορφωμένων μικροκυματικών σημάτων, ΕΜΠ, 2000.
 • Λάσκος Δημήτριος, Μελέτη και σχεδίαση νέου τύπου κεραίας και συσκευής φορητού τηλεφώνου για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του ανθρώπινου κεφαλιού σε ακτινοβολία, ΕΜΠ, 2000.
 • Βουλδής Άγγελος, Χρησιμοποίηση της μεθόδου των βοηθητικών πηγών (MAS) για την αριθμητική επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητισμού, ΕΜΠ, 2000.
 • 1999


 • Βλάχος Ιωάννης, Ανάπτυξη νέων τύπων τερματικών συσκευών για κινητές επικοινωνίες, ΕΜΠ, 1999.
 • Συμεωνίδης Έκτορας, Επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας με χρήση της μεθόδου FDTD, EMΠ, 1999.
 • Μαράντης Διονύσης, Φασματομετρία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, EMΠ, 1999.
 • Κουλουρίδης Σταύρος, Υβριδική μέθοδος ΜοΜ/MΑS για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης φορητής τηλεφωνικής συσκευής και κεφαλιού χρήστη, ΕΜΠ, 1999.