Διπλωματικές Εργασίες

  2017


 • Μαυράκης Γεώργιος-Χρήστος, Αυτόματη Ανίχνευση Αθηρωματικής Πλάκας σε Εικόνες B-mode υπερήχων μέσω ανάλυσης υφής, ΕΜΠ, 2017.
 • Ρήγα Μαρία, Μελέτη πάνω στο Σχεδιασμό και την Απόδοση Εμφυτεύσιμων και Καταπόσιμων Κεραιών, ΕΜΠ, 2017.
 • Πατελάκη Ελένη, Αναγνώριση Επικίνδυνων Καρωτιδικών Αθηρωματικών Πλακών μέσω Εξαγωγής Χαρακτηριστικών Κίνησης Βασισμένων στην Ετεροσυσχέτιση, ΕΜΠ, 2017.
 • 2016


 • Καραγεώργος Γρηγόριος-Μάριος, Συγκομιδή Ενέργειας από το Καρδιαγγειακό Σύστημα με Εφαρμογή σε Εμφυτεύσιμες Ιατρικές Διατάξεις, ΕΜΠ, 2016.
 • Λέκκας Κωνσταντίνος, Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αθηρωματικής Πλάκας της Καρωτίδας: Προσδιορισμός του δείκτη Juxtaluminal Black Area-JBA σε Εικόνες Υπερήχου Β-σάρωσης, ΕΜΠ, 2016.
 • Βαρνάβα Γιώργος, Ενεργειακή Κατανάλωση Εμφυτεύσιμων Ιατρικών Διατάξεων και Συγκομιδή Ενέργειας από το Καρδιαγγειακό Σύστημα, ΕΜΠ, 2016.
 • Στασινός Νικόλαος, Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μέγιστα Αποδοτικού Συστήματος εν τω βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης Κλειστού Βρόχου για Κινητικές και Νευροψυχιατρικές Διαταραχές, ΕΜΠ, 2016.
 • Δαμόπουλος Δημήτριος, Development of an Automated Graphical Probabilistic Framework for the Segmentation of Lung Nodules in Thoracic CT Scan Images, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2016.
 • Μέρμηγκας Παναγιώτης, Ανάπτυξη Δικτύου Συσχετίσεων Βιοδεικτών (BiomarkerAssociationNetwork –BAN) για την Εξαγωγή Πληροφορίας και Ταξινόμηση Δειγμάτων Ασθενών με Καρωτιδική Αθηρωμάτωση, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2016.
 • Αλουπογιάννη Ελένη, Εφαρμογή του Καμπυλωτού (curvlet) Μετασχηματισμού σε Εικόνες Υπερήχου Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2016.
 • Ταρούση Μαριλένα, Διαδικτυακή Εφαρμογή για Επεξεργασία Μαστογραφιών, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2016.
 • Βελέντζας Ηλίας, Πρόβλεψη της Εκφορτιστικής Δραστηριότητας Νευρώνων του Υποθαλαμικού Πυρήνα από τα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου με Χρήση Μη-γραμμικών Μοντέλων Izhikevich, ΕΜΠ, 2016.
 • Πολυκρέτης Ιωάννης, Προσομοίωση νευρικών κυττάρων του Αμφιβληστροειδούς με εφαρμογές στην Προσθετική Αμφιβληστροειδούς, ΕΜΠ, 2016.
 • Σαραντέα-Μαγγαλούση Μύριαμ-Γεωργία, Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Περιεχόμενης Ποσότητας Υδατανθράκων στα Λαμβανόμενα Γεύματα από Φωτογραφικά Στιγμιότυπα, ΕΜΠ, 2016.
 • Τσεκουράς Διονύσιος, Σχεδίαση και Υλοποίηση Σοβαρού Παιχνιδιού για την Εκπαίδευση Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2016.
 • Ροδάκη Αδαμαντία, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Φορετών Κεραιών για Ιατρική Τηλεμετρία, ΕΜΠ, 2016.
 • Ηλιοπούλου Χρυσοβαλάντω-Θεοδώρα, Διερεύνηση της Παθοφυσιολογικής Σημασίας Χαρακτηριστικών Υφής από την Εφαρμογή του Μετασχηματισμού Ranklet σε Εικόνες Υπερήχου της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2016.
 • 2015


 • Δεληγιάννης Νικόλαος, Σχεδίαση και Αξιολόγηση Συστήματος εν τω βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης Κλειστού Βρόχου για Κινητικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές, ΕΜΠ, 2015.
 • Μίχας Χρήστος, Υπολογισμός και Ερμηνεία της Μεταβολής της Λειτουργικής Συνδεσιμότητας στον Ακουστικό Φλοιό κατά τη διάρκεια Ψυχοακουστικού Πειράματος, ΕΜΠ, 2015.
 • Λούκας Σεραφείμ, Ανάλυση Βιοχημικών Φαινοτύπων της Καρωτιδικής Αθηρωμάτωσης: Συσχετίσεις με Απεικονιστικούς και Κλινικούς Δείκτες με τη Βοήθεια Τεχνικών Συσταδοποίησης, ΕΜΠ, 2015.
 • Μαστακούρη Αναστασία-Αταλάντη, Ανάλυση της Εγκεφαλικής Λειτουργίας σε Ακουστικό Ερέθισμα με Επίλυση του Προβλήματος Εκτίμησης των Πηγών με τη Μέθοδο Δυναμικής Αντιστοίχισης με Στατιστική Παραμετροποίηση και Υπολογισμό της Λειτουργικής Συνδεσιμότητας στο Χώρο των Ηλεκτροδίων , ΕΜΠ, 2015.
 • Τζαβέλλα Κωνσταντίνα, Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Μαστογραφικών Μαζών και Σύγκριση της Διακριτικής τους Ικανότητας κατά την Ταξινόμηση με Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, ΕΜΠ, 2015.
 • Τσίρκας Ευάγγελος, Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης του Κινδύνου Εμφάνισης Καρδιαγγειακής Νόσου σε Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, βασισμένου σε Ταξινομητή Τυχαίων Δασών, ΕΜΠ, 2015.
 • Ασιμομήτης Γεώργιος, Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Διάγνωσης Καρωτιδικής Αθηρωμάτωσης μέσω Ταξινόμησης Ασβεστοποιημένων και μη Ασβεστοποιημένων Πλακών – Ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, ΕΜΠ, 2015.
 • Αθανασίου Μαρία, Ανάπτυξη Ελεγκτή Γλυκόζης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1: Χρήση Αναλογικού Διαφορικού Ελέγχου με Εξασθένηση Μνήμης, ΕΜΠ, 2015.
 • Σιαβέλης Γιάννης, Μέθοδοι Βιοπληροφορικής για τον Επαναπροσδιορισμό Φαρμάκων στη Νόσο Αλτσχάιμερ, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2015.
 • 2014


 • Μήτσης Κωνσταντίνος, Ανάπτυξη εξατομικευμένου μοντέλου προσομοίωσης του μεταβολισμού γλυκόζης-ινσουλίνης σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 βασισμένο σε νευρο-ασαφή λογική, ΕΜΠ, 2014.
 • Λίτσα Ελένη, Ανάπτυξη εξατομικευμένου μοντέλου για την προσομοίωση της κινητικής της γλυκόζης σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 βασισμένο σε Αυτό-οργανούμενους Χάρτες, ΕΜΠ, 2014.
 • Τσακιράκη Ελένη, Αποτίμηση της αταξίας λειτουργικών δυναμικών ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με χρήση του Διακριτού Μετασχηματισμού Κυματιδίου, ΕΜΠ, 2014.
 • Φουστούκος Γεώργιος, Αποτίμηση δυναμικών αλληλεπίδρασης νευρώνων κατά τη διάρκεια ψυχοακουστικής διαδικασίας με τη χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου, ΕΜΠ, 2014.
 • Πρεβένιος Μαρίνος, Υποστήριξη της διάγνωσης της καρωτιδικής αθηρωμάτωσης με τη βοήθεια πρότυπων κινητικότητας και παραμόρφωσης του αρτηριακού τοιχώματος, ΕΜΠ, 2014.
 • Κούντιγκ Αναστασόπουλος Σταφάν Ζαν-Ζακ, Ανάπτυξη μοντέλου αυτόματης οριοθέτησης του υποθαλαμικού πυρήνα, με χρήση Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου και μικροηλεκτροδιακών καταγραφών ασθενών τη νόσο του Parkinson: ένα εργαλείο για την κλινική υποστήριξη του σχεδιασμού της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγε, ΕΜΠ, 2014.
 • Μπουφέα Αικατερίνη, Ανάπτυξη μεθοδολογίας αυτόματου εντοπισμού της αθηρωματικής πλάκας σε εικόνες υπερήχων του αρτηριακού τοιχώματος, ΕΜΠ, 2014.
 • Ζουρνατζής Σ. Δημοσθένης, Σχεδίαση εμφυτεύσιμων κεραιών μεγάλου εύρους ζώνης για εφαρμογές ασύρματης τηλεμετρίας, ΕΜΠ, 2014.
 • Γαλάνης Δημήτριος, Μελέτη και σχεδίαση κεραιών για καταπόσιμες διατάξεις βιοϊατρικής τηλεμετρίας, ΕΜΠ, 2014.
 • 2013


 • Μπισμπίκος Νικόλαος, Μελέτη των Δυναμικών Μετεκφορτίσεων (afterdischarges) σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών με Χρήση του Συνεχούς Μετασχηματισμού Κυματιδίου, EMΠ, 2013.
 • Δασκαλάκης-Παπατζανάκης Γεώργιος, Χρήση Νευρωνικών Δικτύων Πρόσθιας Τροφοδότησης με Χρονικές Καθυστερήσεις για την Ανίχνευση Επιληπτικών Κρίσεων, ΕΜΠ, 2013.
 • Μακροδημήτρης Σταύρος, Διερεύνηση της δυνατότητας διάκρισης επικίνδυνων αθηρωματικών πλακών με χρήση χαρακτηριστικών κίνησης, ΕΜΠ, 2013. Βραβειο IEEE EMBS Greece chapter 2014
 • Μπεσαράτ Μερσίνης Ζεϊν, Ανάπτυξη Αναδρομικού Νευρωνικού Δικτύου Για την Εξατομικευμένη Πρόβλεψη της Συγκέντρωσης Γλυκόζης σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, ΕΜΠ, 2013.
 • Κυριακού Σταύρος, Μελέτη των σύγχρονων θεωριών για τη δραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης και υπολογιστική προσομοίωση σε υπολογιστική προσομοίωση σε μοντέλα των βασικών γαγγλίων, ΕΜΠ, 2013.
 • Κουσκουλιάνος Θεόδωρος, Ανάπτυξη Αναλογικού-Ολοκληρωτικού-Διαφορικού και Αναλογικού-Διαφορικού Ελεγκτή Γλυκόζης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2013.
 • Χαριδήμου Πέτρος, Θέματα σμίκρυνσης έναντι επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας για εμφυτεύσιμες κεραίες, ΕΜΠ, 2013.
 • Γρούμπας Ευάγγελος, Σχεδίαση και βελτιστοποίηση ευρυζωνικών εμφυτεύσιμων κεραιών διπλής ζώνης προσανατολισμένη στις απαιτήσεις των ιατρικών εφαρμογών, ΕΜΠ, 2013.
 • 2012


 • Φιλντίση Αριστέα Ιωάννα, Διερεύνηση της Δυνατότητας Πρόβλεψης των Νευρωνικών Εκπολώσεων Από Τα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου. Χρήση Μικροηλεκτροδιακών Καταγραφών από τον Υποθαλαμικό Πυρήνα Παρκινσονικών Ασθενών που Υποβάλλονται σε εν τω Βάθει Εγκεφαλική Διέγερση, ΕΜΠ, 2012.
 • Μαράκας Ελευθέριος, Ανάλυση αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στην υπολογιστική ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για πείραμα καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε εθελοντές κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου τρίτης γενιάς, ΕΜΠ, 2012.
 • Φράγγου Πολυτίμη, Ανάπτυξη αλγορίθμου εύρεσης βέλτιστου σημείου τοποθέτησης ηλεκτροδίου εν τω βάθει διέγερσης εγκεφάλου με χρήση της β-ζώνης συχνοτήτων ενδοπυρηνικών καταγραφών, ΕΜΠ, 2012.
 • Παπαστάθης Ιωάννης Αλέξανδρος, Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου, ΕΜΠ, 2012.
 • Κελίρης Αναστάσης, Χρονική και Συχνοτική Ανάλυση Ακουστικών Σημάτων Ροχαλητού, ΕΜΠ, 2012.
 • Ψαθάς Κων/νος, Σχεδίαση Εμφυτεύσιμων Κεραιών Διπλής Ζώνης για Ιατρική Τηλεμετρία, ΕΜΠ, 2012.
 • Καλταμπάνη Ανδρομάχη, Σχεδίαση και μελέτη εξωτερικών κεραιών για τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις, ΕΜΠ, 2012.