Έργα

Completed
Optimization of Mobile Phone Antenna and Device Structure to Minimize the Exposure of Human Head

Σχεδίαση ειδικού τύπου κεραίας και συσκευής φορητού τηλεφώνου ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση του κεφαλιού του χρήστη σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Εφαρμογή εξελιγμένων αριθμητικών μεθόδων προσομοίωσης, σε συνδιασμό με μετρήσεις σε ομοιώματα βιολογικών ιστών.

Completed
Electromagnetic Dosimetry for Mobile Communications Equipment, Cellular Phones Standard (CEPHOS)

Καθορισμός διαδικασιών για την εκτίμηση της έκθεσης του ανθρώπου στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Ευρωπαϊκή τυποποίηση της εκτίμησης ηλεκτρομαγνητικής έκθεσης με χρήση υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων.