Σταύρος Κουλουρίδης

Παρούσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece