Σοφία Καραμίντιζιου

Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2005) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc.) στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (2009) από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και το διδακτορικό δίπλωμα (2015) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Κωνσταντίνας Σ. Νικήτα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη νευρωνική μηχανική και περιλαμβάνουν μη-γραμμική δυναμική νευρωνικών συστημάτων και εφαρμογή της λειτουργικής νευροχειρουργικής και των τεχνικών της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης (deep brain stimulation-DBS) για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και των οργανισμών IEEE-Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) και International Neuromodulation Society (INS).

Παρούσα Θέση
Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Bourns College of Engineering, University of California, Riverside, USA.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece