Παντελεήμων Ασβεστάς

Παρούσα Θέση
Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικής Οργανολογίας, ΤΕΙ Αθήνας, Ελλάδα.