Νικόλαος Μουραβλιάνσκι

Παρούσα Θέση
Project Officer, Γεν. Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Ελλάδα.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece