Μόνικα Ξενικού


1.1.2

Η Μόνικα-Φιλίτσα Ξενικού είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2006). Έλαβε με άριστα το δίπλωμα από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (2009, Ε.Μ.Π.-Ιατρική Πατρών), στο πλαίσιο του οποίου ασχολήθηκε με την Κυματιδιακή Ανάλυση Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και Προκλητών Δυναμικών ατόμων με δυσλεξία και ασθενών με επιληψία. Από το Νοέμβριο 2014 είναι μέλος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BioSim), όπου και εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση βιοϊατρικού σήματος και την επεξεργασία ιατρικής εικόνας.

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Ιατρικής Πληροφορικής σε θέματα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στην ειδικότητα των Τεχνικών Ιατρικών Οργάνων.

Εργάζεται εθελοντικά στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» (www.galilee.gr) για ασθενείς σε τελικό στάδιο καρκίνου από το 2011.