Κωνσταντίνος Ψαθάς


1.1.2

Ο Κωνσταντίνος Ψαθάς γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1985. Σπούδασε στην σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και το 2012, πήρε το δίπλωμα του. Τον Σεπτέμβριο του 2012, έγινε μέλος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BioSim), της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ όπου αυτή τη στιγμή εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Κωνσταντίνου περιλαμβάνουν: Σχεδίαση κεραιών, Βιοϊατρική Τηλεμετρία, Βιοηλεκτρομαγνητισμό, Ασύρματες επικοινωνίες on-body/in-body, ηλεκτρομαγνητισμό και ασύρματες τηλεπικοινωνίες. Από το 2012, ο Κωνσταντίνος είναι βοηθός στο εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Είναι επίσης μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) καθώς επίσης και της ΙΕΕΕ.