Κωστής Μιχμίζος

Παρούσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Rutgers University, USA.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece