Κωνσταντίνος Μήτσης


2.1.26

Απέκτησε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2013. Από τις αρχές του 2014 έγινε μέλος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BioSim) της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ όπου αυτή τη στιγμή εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή. Έχει δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και μία δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μηχανική Μάθηση, Μοντελοποίηση Φυσιολογικών Συστημάτων, Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Ιατρικών Αποφάσεων, Διαχείριση Σακχαρώδους Διαβήτη, Μηχανισμοί Παιχνιδοποίησης, Ανάπτυξη Σοβαρών Παιχνιδιών και Εφαρμογών Υγείας

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)