Κατερίνα Ματσάκου

Έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα έτη 2008 και 2011, αντίστοιχα. Τον Νοέμβριο του 2011 έγινε δεκτή ως Υποψήφια Διαδάκτωρ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής ασχολείται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών αυτόματης κατάτμησης για αγγειακές εικόνες υπερήχων, με σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της διάγνωσης της αθηρωμάτωσης στην καρωτίδας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, τις εφαρμογές της μηχανικής μάθησης στην βιοϊατρική και την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης διάγνωσης. Έχει δημοσιεύσει 2 άρθρα σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του «Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών» (Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE) και της «Κοινότητας Μηχανικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» ( Engineering in Medicine and Biology Society – IEEE-EMBS).